Meny
Bli medlem

Billig mat kan fort bli dyr

Sist endret: 27.09.2020

Jeg og Sp mener vi må være villige til å betale noen kroner ekstra for helgehandelen for å få egg uten salmonella og kjøtt som ikke inneholder antibiotikaresistente bakterier. Billig mat kan fort bli dyrt, skriver Geir Pollestad.

- av Geir Pollestad, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om jordbruket. Ikke overraskende legger Høyre og Fremskrittspartiet opp til å sentralisere matproduksjonen i Norge. Frem til nå har jordbrukspolitikken hatt matsikkerhet, landbruk i hele landet, økt verdiskaping og bærekraft som overordnede mål. Nå skal alt dette overstyres av et mål om «kostnadseffektiv matproduksjon».

Konsekvensene av Regjeringens politikk vil bli at de største gårdene blir større, produksjonen blir sentralisert, importen av mat kommer til å gå opp og inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper vil øke.

Senterpartiets utgangspunkt for jordbrukspolitikken er at norsk matproduksjon er fantastisk: Det produseres mat av høy kvalitet. Forbruket av medisiner til dyrene er svært lavt. Landbruket bidrar til et fantastisk kulturlandskap. Jordbruket gjør at vi har bosetting og arbeidsplasser over hele landet.

Dette må vi ta vare på fremfor å bygge det ned slik Regjeringen legger opp til.

Senterpartiet mener sikker tilgang til mat er en svært viktig del av vår beredskap. Ingen vet hva fremtiden vil bringe og Norge må være forberedt på at kriser kan og vil inntreffe. Høyre og Frp legger til grunn at samme hva som skjer av naturkatastrofer, uroligheter og andre kriser så vil handelen med mat i verden gå sin gang. Senterpartiet mener det ikke er lov å være så naiv.

Landbruksministeren mener at stillstand ikke er et alternativ. Du skal ha fulgt dårlig med på hva som har skjedd på norske gårder om han ikke har registrert den enorme omstillingen norske bønder har gjennomført med nye driftsformer og bruk av ny teknologi. Ingen andre næringer er i nærheten av å ha hatt en tilsvarende effektivisering som det jordbruket har hatt de siste tiårene. Trygg mat vil aldri bli umoderne. 

Senterpartiet vil slåss for at Regjeringens forslag til liberalisering og sentralisering av jordbruket ikke får flertall på Stortinget. Jordbrukspolitikken er viktig for norske bønder, men er minst like for alle oss som hver dag trenger maten på tallerkenen.

Jeg og Senterpartiet mener vi må være villige til å betale noen kroner ekstra for helgehandelen for å få egg uten salmonella og kjøtt som ikke inneholder antibiotikaresistente bakterier. Billig mat kan fort bli dyrt.    

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer