Meny
Bli medlem

Elbilpolitikk for bygda

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus

Etter 2025 legges det opp til at alle nye personbiler i Norge skal være nullutslippsbiler. Vi ligger godt an. Men uten en offensiv elbilpolitikk for bygda, risikerer vi at distrikts-Norge blir store tapere i framtidas grønne samferdselspolitikk. Bilistene på bygda må ikke låses fast i gammeldags fossil teknologi, skriver Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet.

- av Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Sp

Arbeiderpartiets landsmøte skal til helgen ta stilling til en differensiert drivstoffavgift for distriktene, altså at de som trenger bilen mest og ikke har kollektive alternativer skal få rimeligere drivstoff. Det er både rettferdig og rimelig. Man kan også tenke seg andre modeller for å kompensere folk i distriktene som må betale relativt mer for regjeringens klimapolitikk enn folk i byene, for eksempel veiprising eller økte pendlerfradrag. Men på sikt må alle bilister her i landet løftes inn i et grønt samferdselsskifte. Også folk på bygda må kunne kjøpe seg nye biler etter 2025, når Stortinget har sagt det bare skal selges nullutslippsbiler.

Antall registrerte el-biler i Norge økte med 41% fra 2016 til 2017. Flest av dem kom i Akershus, Oslo og Hordaland, bare 135 nye elbiler ble solgt til Finnmark. Ikke så overraskende; det kreves en viss infrastruktur for lading for at el-bilen skal fungere som praktisk fremkomstmiddel for hvermannsen. Problemet er at distrikts-Norge aldri vil få en slik infrastruktur utenfor hovedferdselsårene med mindre det offentlige tar ansvar der markedet ikke ordner opp på egen hånd.

Det viktigste er å sikre ladeinfrastruktur i hele landet. Dette er et samfunnsansvar, og helt nødvendig for å oppnå målet om en utslippsfri transportsektor. Hvis elbilene skal bli en erstatning for, og ikke bare et supplement til fossilbiler, er det tilgang til hurtiglading som gjelder. Da bør minimumskravet være et hurtigladepunkt per 100. elbil, i tillegg til andre ladepunkt. Regjeringens visjoner for slik infrastruktur i Nasjonal Transportplan er dessverre null og niks.

Et annet problem er hvem som har det helhetlige ansvaret for å tilrettelegge for denne infrastrukturen. Mange kommuner gjør en kjempeinnsats i dag. Regionrådet i Setesdal har for eksempel bygd ut «den elektriske transportkorridoren i sør» langs riksveg 9. Men bilister kan ikke legge ut på langtur og være avhengige av entusiastiske initiativ og lokale lommer av offensiv klimapolitikk. ENOVA har ansvaret for utbygging langs hovedfartsårene. De har økonomiske muskler til å bidra med investeringsstøtte, men måtte i fjor avlyse tilskuddsrunden til utbygging i nord fordi ingen kunne ta det økonomiske driftsansvaret for et så begrenset marked. En slik modell er for svak – det offentlige må ta større ansvar for å få infrastruktur på plass der markedet ikke fungerer. Senterpartiet mener at ENOVA bør få ansvar for den helhetlige utbyggingen, og gi dem verktøyene de trenger til å gjøre en jobb for hele landet.

Utbyggingen av lademuligheter og strømnettet må ligge i forkant av markedsutviklingen. For få år siden trodde vi at elbil bare ville fungere for bykjøring og korte avstander. Nå vet vi at markedet utvikler seg i raskt tempo, og at mange nye modeller i ulike klasser kommer for salg innen 2020. Elbilen blir et alternativ for vanlige folk i hele landet – hvis du vet du får ladet når du trenger det.

Momsfritak og fordeler ved bruk av el-bil; som gratis parkering og adgang til kollektivfelt; har vært viktig for å booste elbilsalget. Senterpartiet ønsker at kjøpsfordelene skal videreføres, men at man kan ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbilene fram mot 2030. Kommuner og fylkeskommuner har betydelig handlingsrom for å gi elbiler fordeler lokalt, enten det gjelder på fylkesveiferjer, parkering eller annet. Men det aller viktigste det offentlige kan gjøre for å legge til rette for et marked for nullutslippsbiler, er å sikre en infrastruktur som elbilene kan kjøre på.

Norge har så langt vært et foregangsland i utbredelsen av elektriske personbiler. Men den neste generasjonen biler må fungere på langtur, og utenfor sentrale strøk. Norge bør gå inn i det grønne samferdselsskiftet som ett lag, derfor trenger vi en elbilpolitikk for bygda.

Relaterte personer

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

2. nestleder Telefon: 481 23 272 Les mer