Meny
Bli medlem

Erna Solberg vil ikke garantere for Heimevernets fremtid

Sist endret: 27.09.2020 #Sogn og Fjordane

Mange er bekymret for at regjeringens plan med, og resultatet av, landmaktutredningen vil bli at Hæren og Heimevernet slås sammen.

Under dagens spørretime spurte Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, om statsministeren kunne avkrefte ryktene og garantere for at regjeringens plan ikke er å slå sammen Hæren og Heimevernet. Navarsete reagerer sterkt på at statsministeren ikke ville garantere for Heimevernets fremtid.

På tross av at regjeringen hevder den ikke vet hvordan landmakten i fremtiden skal se ut, og at et samlet Storting i fjor høst slo fast at strukturen i Heimevernet skulle ligge fast dette året, har regjeringen allerede gått i gang med å redusere Heimevernet med 7000 soldater og legge ned Sjøheimvernet. Dette er et grovt svik fra Høyre, som i 2013 gikk til valg med lovnader om et styrket Heimevern og en «massiv økning» i landmilitær evne.
Navarsete slår fast at faren for nedleggelse av Heimevernet kommer som resultat av at regjeringen har nedprioritert både Hæren og Heimevernet. 

For å dekke over den manglende finansieringen og svekkelse av Hæren og Heimevernet i Langtidsplanen for Forsvaret fikk regjeringen nedsatt et landmaktsutvalg. Mandatet til utvalget er å «ligge innenfor de økonomiske rammene i 20-årsperspektivet som er lagt til grunn for landmakten i langtidsplanen». Når regjeringen ikke er villig til å fullfinansiere Hæren og Heimevernet, kan dette raskt ende med Heimevernets død, forteller en bekymret Navarsete.

Høgres kommunikasjonsavdeling prøver å selge nedbygging av Hæren, nedriving av Heimevernet, nedlegging av Sjøheimevernet, avskaffing av kystkorvetter, nedlegging av Andøya flystasjon og avskaffing av Hærens helikoptre som en «historisk satsing» på Forsvaret. Så godt som alle soldatene jeg snakker med, enten rister på hodet eller river seg i håret, forteller Navarsete.
Navarsete er sterkt uenig i Høyres nedprioritering av Heimevernet.

Et sterkt lokalt forsvar er viktig både for å være avskrekkende for invasjon og sabotasje utenfra, men også å stabilisere det norske samfunnet i kritiske situasjoner. Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler ved beredskapen i Norge i dag, og å svekke eller avvikle Heimevernet vil være et farlig angrep på tryggheten til folk over hele landet, fastslår Navarsete.

Relaterte personer

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant (Sogn og Fjordane)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Marie Lamo, [email protected], tlf.: 900 18 530
Telefon: 23 31 33 98 Les mer