Meny
Bli medlem

Et budsjett for hele Norge

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark

Senterpartiet la i dag frem sitt alternative budsjett for 2018. Samferdsel, bredbånd, forsvar og kommuner er hovedsatsningene.

altbud18

– Regjeringen tror på stordrift noen få steder i Norge. Senterpartiet tror på god drift i hele Norge. Da må vi ha et budsjett som gjenspeiler det, sier partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

1,3 milliarder mer til Hæren og Heimevernet og 500 millioner ekstra til lokalt politi er noen av eksemplene som Vedum drar frem fra Senterpartiets budsjett.

– Det er en helt nødvendig satsing for å sikre kapasiteten i Hæren og ha et Heimevern i hele landet. I en verden som blir mer og mer urolig er dette en viktig forsikring for landet vårt, sier Vedum.

Senterpartiet har vært en tydelig kritiker av regjeringens politikk og bevilgninger ovenfor norske kommuner. Vedum lover 3,9 milliarder kroner mer til kommune- og fylkesramma enn regjeringen.

– En av hovedsatsingene til Senterpartiet er tjenester nær folk. Vi vil at de viktige tjenestene som skoler og sykehjem skal være tilgjengelige for folk over hele landet både i by og bygd. Regjeringens budsjett er distriktsfiendtlig. Det legger opp til store kutt i distriktsmidlene. Senterpartiet mener norske kommuner skal belønnes for den viktige jobben de gjør, ikke straffes. I pengene til fylkene ligger det en milliard mer til fylkesveiene, sier Vedum.

Pendlerne kan også vente seg et løft. Senterpartiet setter av 1,4 milliarder kroner til folk som pendler.

– Regjeringen har systematisk kuttet i pendlerfradraget og straffet de som er helt avhengige av bilen for å komme på jobb. Vi reduserer bunnfradraget for pendlerne fra 22350 kroner til 15000 kroner slik at flere kommer inn i ordningen. Bare dette ene grepet vil gi pendlerne 7350 kroner mer i skattefradrag. Vi setter også av penger til en nasjonal satsing på innfartsparkering rundt byene, sier Vedum.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer

Relaterte saker

Senterpartiet satser på hele Norge og fjerner distriktskutt.

– Senterpartiets alternative budsjett gir distriktene tilbake bevilgninger og tiltak som er fjernet de siste årene fra den blå-blå regjeringen.  Regjeringens sentraliseringslinje vil få en knekk om Stortinget slutter opp om Senterpartiets budsjett, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund som er partiets kommunal- og regionalpolitiske talspersoner.

Stort løft for kommunene i Senterpartiets alternative budsjett.

– Vi tar kommunene og fylkeskommunenes signaler om dårlig 2018 budsjett på alvor og øker overføringene med til sammen 3,9 milliarder kroner utover regjeringens budsjettforslag, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund, Senterpartiets kommunalpolitiske talspersoner.