Meny
Bli medlem

Et fornuftig krav

Sist endret: 27.09.2020

Jordbruket har i dag levert kravet i årets jordbruksoppgjør. Kravet er på 1,45 milliarder kroner, noe som vil gi en tetting av inntekstgapet til andre grupper med kroner 15000 per årsverk.

- Dette er et fornuftig krav som er en naturlig oppfølging av den nye jordbruksmeldingen som ble behandlet i stortinget i går. Stortinget har sagt at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet. Det legger dette kravet opp til, sier Geir Pollestad, som er stortingsrepresentant og leder av Stortingets næringskomité.

Jordbruket har også prioritert en satsing på små- og mellomstore bruk. - Dette er etter mitt syn helt i tråd med den politikken som stortinget har vedtatt i jordbruksmeldingen. Jeg forventer at regjeringen i sitt tilbud til jordbruket følger opp de klare signalene som Stortinget har gitt, sier Pollestad.

Stortinget har sagt at jordbruksmeldingen legger føringer for jordbruksoppgjørene. - Når landbruksministeren nå har en fersk bestilling fra stortinget å forholde seg til så kan vi vente at regjeringen kommer med et tilbud som langt på vei imøtekommer kravet som er lagt frem, sier Pollestad.

Stortinget behandlet i går kveld jordbruksmeldingen. - Regjeringens landbrukspolitikk har i stor grad blitt parkert og stortinget har vedtatt et nytt og offensivt inntekstmål. Det er dette inntektsmålet jordbruksoppgjøret i år skal bidra til å nå, sier Geir Pollestad.

Her er fremdriftsplanen for årets jordbruksoppgjør:    
26.4. Jordbruket fremmer sitt krav
5.5. Staten overleverer sitt tilbud
15.5. Jordbruksforhandlingene skal være avsluttet

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer