Meny
Bli medlem

Innstilling klar frå valkomiteen i Senterpartiet: - Attval av Senterpartileiinga

Sist endret: 27.09.2020

- Eit samla parti ynskjer attval av heile toppleiinga i Senterpartiet, av både Trygve, Ola og Anne Beathe, seier leiaren i partiets valkomite Olav Urbø.

- Senterpartiet jublar slik over måten dei kjempar mot regjeringa sin sentralisering av til dømes politi, kommunar og regionar, at ingen andre kandidatar har vore diskutert til toppleiinga. Trygve, Ola og Anne Beathe utfyller kvarandre og dei samlar Sp-laget på ein særs god måte, seier Urbø, som presenterte valkomiteens innstilling til nytt sentralstyre på ein pressekonferanse i Oslo fredag 17. februar.

- Når det gjeld resten av sentralstyret så er det kontinuitet og stabilitet som gjeld. Dei fleste av sentralstyret sine medlemar har og sete kun ein kort periode. Det har ikkje kome fram ynskjer frå organisasjonen på store skifter, seier Urbø.

- Etter ein grundig og god prosess i valkomiteen er vår klare konklusjon at styret fungerer godt som kollegium. Sentralstyret utfyller kvarandre på ein god måte både når det gjeld politikk, fagområder, organisasjon og reint menneskeleg. Dei få endringar som valkomiteen innstiller på gjer at sentralstyret får tilført meir kompetanse på kyst- fiskeripolitikk, seier Urbø.

-  Sentralstyret i Senterpartiet har lagt eit solid grunnlag for ei vidare positiv utvikling av partiet både politisk og organisatorisk. Det er derfor eit offensivt sentralstyre med ein svært populær leiar Trygve Slagsvold Vedum i spissen, som valgkomiteen no innstiller til attval på, seier Olav Urbø, som legg til at heile innstillinga frå valkomiteen er einstemmig.

Valgkomiteens forslag til sentralstyret 2017-2019 (alle valg er for to år):

Leder:                    Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark                              gjenvalg

1. nestleder:          Ola Borten Moe. Sør-Trøndelag                                    gjenvalg

2. nestleder:           Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus        gjenvalg

Styremedlemmer:       Bengt Fasteraune, Oppland                                    gjenvalg

                                    Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland                   gjenvalg

                                    Kathrine Kleveland, Vestfold                                      gjenvalg

                                    Gro Anita Mykjåland, Aust-Agder                              gjenvalg

                                    Bjarne Undheim, Rogaland                                        gjenvalg

                                    Ivar B. Prestbakmo, Troms                                         ny

 

Vararepresentanter:

Geir A. Iversen, Finnmark                                         ny

Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane                      gjenvalg

Tomas Iver Hallem, Nord-Trøndelag                       gjenvalg

Kari Anne Sand, Buskerud                                       ny

Bjørg Sandkjær, Oslo                                                gjenvalg

Tron Kallum, Østfold                                                ny 

Repr. Senterkvinnenes styre:         Bengt Fasteraune, Bjarne Undheim, vararepr.

Repr. Senterungdommens styre:    Gro Anita Mykjåland, Kathrine Kleveland, vararepr.

Desse møter og som sentralstyremedlemer med fulle rettar, men er ikkje på val på Senterpartiets landsmøte:

Leiar i Senterungdommen: Ada Johanna Arnstad

Leiar i Senterkvinnene: Beate Marie Dahl Eide

Leiar i Senterpartiets Studieforbund: Ivar Odnes

Parlamentarisk leiar: Marit Arnstad          

  

Valgkomiteen, som ble oppnevnt på landsstyremøte 24. oktober 2014, har bestått av:

Olav Urbø, leder         Telemark

Karoline Fjeldstad      Østfold

Aud Hove                   Oppland          erstattet av Magnhild Strand, Oppland 17/1

Gerd Eli Berge           Buskerud

Oddbjørn Kylland      Aust-Agder

Arne Bergsvåg            Rogaland

Sigurd Reksnes           Sogn og Fjordane

Kari Anita Furunes     Nord-Trøndelag

Kjell Sverre Myrvoll  Troms

Ronja Garden             Finnmark

Ingrid Krogsæter        Senterungdommen

Relaterte personer

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

2. nestleder Telefon: 481 23 272 Les mer