Meny
Bli medlem

Johan J. Jakobsen fikk Såmannsstatuetten

Sist endret: 27.09.2020

Johan J. Jakobsen fikk lørdag overrakt Såmannsstatuetten på en privat sermoni i forbindelse med hans 80-årsdag. Sps leder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad og generalsekretær Knut M. Olsen og familien deltok på det som var en fin og verdig overrekkelse hjemme hos Johan J. Jakobsen i Bærum.

Johan J. Jakobsen, Anne Enger og Johan Buttedahl ble på Sps landsmøtet i Trondheim i mars tildelt tildelt partiets høyeste utmerkelse Såmannen. Det var statuetten av Såmannen som ble overrakt Johan J. Jakobsen lørdag 22. april.

I forbindelse med tildelingene på landsmøtet sa Trygve Slagsvold Vedum bl. a. følgende - Felles for de tre som i dag får partiets høyeste ærespris er en unik evne til å kombinere en sterk verdidrevet politikk med praktisk utøvelse til beste for land og folk. Slik står de midt i Senterpartiets viktige tradisjon. De har også en særpreget folkelig fremtreden og forståelse for hva som er viktig for folk flest. De har fra 1977 - 1999 til sammen delt på vervene som partileder og parlamentarisk leder i Senterpartiet. De har sammen over 60 år som folkevalgt på Stortinget, deltatt i ulike regjeringer og i særlig sterk grad bidratt til å holde landet utenfor EU-medlemskap.

Om Johan J. Jakobsen
Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmann-statuetten, tildeles Johan J. Jakobsen for hans store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet. Johan J. Jakobsen var Senterpartiets leder i 12 år, fra 1979 til 1991. Han var innvalgt på Stortinget i 28 år, fra 1973 til 2001, var samferdselsminister i årene 1983 til 1986 og kommunalminister i 1989 til 1990. Jakobsen var parlamentarisk leder for Senterpartiet i årene 1977 til 1983 og l991 til 1999. I 1997 var han Senterpartiets statsministerkandidat. Johan J. Jakobsens politiske arbeid var preget av et bredt samfunnssyn med forankring i ideen om likeverdighet mellom by og bygd og folk i ulike samfunnsgrupper. Jakobsen var en brobygger som virket samlende internt i Senterpartiet samtidig som han bygde relasjoner til andre partier på en måte som økte Senterpartiet innflytelse på samfunnsutviklingen.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer