Johan J. Jakobsen, Anne Enger og Johan Buttedahl ble på Sps landsmøtet i Trondheim i mars tildelt tildelt partiets høyeste utmerkelse Såmannen. Det var statuetten av Såmannen som ble overrakt Johan J. Jakobsen lørdag 22. april.

I forbindelse med tildelingene på landsmøtet sa Trygve Slagsvold Vedum bl. a. følgende - Felles for de tre som i dag får partiets høyeste ærespris er en unik evne til å kombinere en sterk verdidrevet politikk med praktisk utøvelse til beste for land og folk. Slik står de midt i Senterpartiets viktige tradisjon. De har også en særpreget folkelig fremtreden og forståelse for hva som er viktig for folk flest. De har fra 1977 - 1999 til sammen delt på vervene som partileder og parlamentarisk leder i Senterpartiet. De har sammen over 60 år som folkevalgt på Stortinget, deltatt i ulike regjeringer og i særlig sterk grad bidratt til å holde landet utenfor EU-medlemskap.

Om Johan J. Jakobsen
Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmann-statuetten, tildeles Johan J. Jakobsen for hans store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet. Johan J. Jakobsen var Senterpartiets leder i 12 år, fra 1979 til 1991. Han var innvalgt på Stortinget i 28 år, fra 1973 til 2001, var samferdselsminister i årene 1983 til 1986 og kommunalminister i 1989 til 1990. Jakobsen var parlamentarisk leder for Senterpartiet i årene 1977 til 1983 og l991 til 1999. I 1997 var han Senterpartiets statsministerkandidat. Johan J. Jakobsens politiske arbeid var preget av et bredt samfunnssyn med forankring i ideen om likeverdighet mellom by og bygd og folk i ulike samfunnsgrupper. Jakobsen var en brobygger som virket samlende internt i Senterpartiet samtidig som han bygde relasjoner til andre partier på en måte som økte Senterpartiet innflytelse på samfunnsutviklingen.