- Det er stor stas og en ære å få denne muligheten, forteller Fosser. - Jeg tror jeg vil utvikle meg som person og som lokalpolitiker. Jeg synes politikk er veldig interessant, og tror det blir spennende og lærerikt å jobbe med politikk sentralt i organisasjonen.

Lars Vegard har vært aktiv i Senterpartiet i over et år. Han er nyvalgt kommunestyrerepresentant, fast representant i velferdsutvalget, politisk representant i ungdomsrådet og samarbeidsutvalget for skole og barnehage, i Rakkestad kommune. I tillegg er han studieleder i Rakkestad Senterparti. 

Han skal arbeide hos oss fram til 20. august. Deretter tar Lars Vegard sikte på å arbeide et halvt år som lærervikar før han starter på lærerstudiet igjen i januar 2021.