Meny
Bli medlem

Nei til fri arbeidsinnvandring er ikke fremmedfrykt

Sist endret: 27.09.2020

Tro på nasjonale løsninger gjør oss ikke til trumpister, og kritikken vår av fri flyt er ikke fremmedfrykt. Tvert imot, skriver Anne Beathe Tvinnereim.

Av Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet


I Aftenposten.no den 28. januar tar Kristin Clemet et skritt tilbake i sin Trump-skvetting av Senterpartiet. Det er bra. I stedet faller hun tilbake til brunskvetting, og hevder at «Senterpartiet samlet sett står for den strengeste innvandringspolitikken i Norge». Dette er i verste fall «alternative fakta», i beste fall en bevisst forenkling.


Vil ha rausere integreringspolitikk
Senterpartiet var en av initiativtagerne til det brede flyktningforliket mellom Ap, Regjeringen og sentrumspartiene. Det er viktig for oss at dette feltet ikke blir gjenstand for populistiske utspill – det er Norge uverdig.

På integreringsfeltet mener vi politikken må bli langt rausere. Språkopplæringen til asylsøkere må styrkes og det samme må ytelsene til livsopphold for familier i mottak. Støyen rundt forliket er det ikke vi som har skapt, men Regjeringen.


Listhaug har yppet til omkamp på utlendingsloven, men heldigvis blitt nedstemt. Hun har markert seg på tøff linje i utsendelsessaker og enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringen alene er ansvarlig for dette. Så hva mener Clemet med at Senterpartiet er det mest innvandringskritiske i norsk politikk? Sannsynligvis sikter hun til at Senterpartiet er imot fri flyt av arbeidskraft i EØS og for grensekontroll.


Ikke uttrykk for fremmedfrykt

Er vårt nei til fri arbeidsinnvandring i EØS et uttrykk for fremmedfrykt? Naturligvis ikke. Vi er heller ikke mot arbeidsinnvandring som sådan, men mener den bør kunne styres for å sikre balanse i vårt eget arbeidsmarked. Konsekvensene av fri arbeidsinnvandring ser vi dessverre altfor tydelig i mange bransjer. Lønnsforskjellene øker, sosial dumping og svart arbeid brer om seg. Den «norske modellen» for arbeidslivet undergraves.


Tro på nasjonale løsninger gjør oss ikke til trumpister, og kritikken vår av fri flyt er ikke fremmedfrykt. Tvert imot, vi ønsker å sikre både arbeidstagere og flyktninger anstendige rammebetingelser. Banalisering av disse debattene og stempling av politiske motstandere bidrar til å forringe norsk debatt.

 

- innlegget stod og på trykk i Aftenposten 1. februar 2017.