Meny
Bli medlem

Nok nå Per Sandberg

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland

Per Sandberg (Frp) har hatt en tøff tid som fiskeriminister. Det som først og fremst står igjen etter Sandberg til nå er alt han ikke fikk til, skriver Geir Pollestad.

- av Geir Pollestad, fiskeripolitisk talsperson i Senterpartiet

Per Sandberg (Frp) har hatt en tøff tid som fiskeriminister. Det som først og fremst står igjen etter Sandberg til nå er alt han ikke fikk til. Listen over nederlag begynner å bli lang: Plikt-saken, arealavgift og instruks-saken er kanskje de av Sandbergs nederlag som får plass på seierspallen.

Så kan ikke en politiker fra Senterpartiet klage over at Frp ikke får viljen sin gjennom. Det er selvsagt bra for kysten, næringen og opposisjonen.

Jeg mener likevel det er synd for så viktige næringer som fiskeri- og havbruksnæringen å ha en svak statsråd. Ingen statsråd er bedre enn det man makter å få flertall for i Stortinget. Det er nemlig det som er en statsråds primære jobb. Her har Sandberg feilet. Dette kommer i tillegg til at regjeringen valgte å legge ned fiskeridepartementet etter sist valg.

Hvordan har så Sandberg endt her? Jeg har hørt en del foredrag som Sandberg har holdt. Sandberg virker å ha liten tiltro til synspunkter fra andre enn han selv. Ofte er innleggene i en form der han nærmest er i en slags samtale med en fiktiv opposisjonspolitiker. Han sier på en karikert måte hva andre har ment, før han svarer på påstandene han selv har fremsatt på vegne av andre.

Jeg fikk selv kjenne på dette da forslagene til endringer i pliktene for torsketrålerne kom. Jeg antydet da at det å flytte fiskerettigheter mellom trålflåten og kystflåten var naturlig å se i sammenheng med den helhetlige gjennomgangen av fiskeripolitikken i Eidesen-utvalget. Sandberg har til det kjedsommelige harselert med de av oss som mente det var en sammenheng. Enden på visen ble masse støy og uro, før Sandberg trakk hele saken.

Sandberg hadde tjent på å ha en mer inkluderende arbeidsmåte. Det ville garantert ha gitt mer politisk gjennomslag. Fiskeri- og havbruksnæringen er en så viktig næring at den hadde fortjent det.

Spillet rundt kongekrabben er et annet eksempel på dårlig prosess. Det virket som om Høyre og Frp på Stortinget spilte "svarteper" mot Frp i regjering. Resultatet ble en kaotisk prosess.

Da instruks-saken ble behandlet i Stortinget for andre gang var det ikke måte på hvor lang tid Sandberg trengte for å gjennomføre instruksen han for andre gang var blitt instruert om. Vel hjemme i departementet må noen ha hvisket Sandberg noen ord i øret. For nå er instruksen på plass. Mot Sandbergs vilje.

Nå mener Sandberg det er for liten tid frem til 1. juli 2018 for å få på plass den vedtatte arealavgiften. Det er samme Sandberg som skulle få på plass en plastposeavgift på noen uker. Forsøket på trenering av et stortingsvedtak er ikke det minste troverdig.

Jeg vet at Per Sandberg blir kraftig provosert når vi påpeker hans mange nederlag. Det er likefullt høyst betimelig å gjøre det. Det er lite sannsynlig at en statsråd som går fra tap til tap i Stortinget har en uavbrutt seiersrekke i regjeringskonferansene. Det er synd for næringen.

Fiskeri- og havbruksnæringen trenger en fiskeripolitikk som er bedre forankret i hverdagen langs hele kysten. Og nesten like viktig som politikkens farge er en statsråd med gjennomføringskraft og evne til å skape brede politiske flertall rundt viktige saker. Det er ikke situasjonen i dag.

Senterpartiet vil utforme en fiskeripolitikk som styrker kysten og som sikrer verdiskapingen i Norge. En slik politikk må utformes i dialog med, ikke i konflikt med, kystbefolkningen.

Derfor er det nok nå Per Sandberg. Du og den blåblå-regjeringen trenger avløsning i valget 11. september.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer