Meny
Bli medlem

Region- og kommunereform, siste ord er ikke sagt

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus

Får Senterpartiet folkets tillit til å sitte i regjering vil vi oppheve alle kommune- og fylkessammenslåinger som er slått sammen med tvang, dersom de selv ønsker det, skriver Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

- av Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 2. nestleder i Senterpartiet.

Torsdag 8. juni vedtok Stortinget med et knapt flertall og tvangssammenslå mange kommuner og fylker.

Dette vedtaket kommer til å endre Norge. Et vedtak som kommer helt på slutten av stortingsperioden. Kommuner og fylker er i dag viktige tjenesteytere som påvirker vår hverdag gjennom organisering av grunnleggende tjenestetilbud som skole, barnehage, eldreomsorg, brannvesen og helseomsorg. For Senterpartiet er det viktig at tjenestetilbudet er godt både i byene og bygdene og at innbyggerne har nærhet til disse.

Senterpartiet frykter at dette nå er satt i spill av en reform som ikke er faglig forankret og som bryter med flere demokratiske vedtak regionalt og lokalt. At man ender med en løsning ingen ser ut til å ønske, er svært uheldig. Regjeringspartiene ønsker nedleggelse av fylkeskommunene, mens Krf og Venstre er fornøyd med at de består, men er uenig om antallet og størrelsen på regionene.
Fylkestingene både i Akershus, Finnmark, Oppland, Hedmark, Telemark og Østfold stemte alle imot respektive sammenslåinger, dette ble overprøvd av Stortingets flertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og Krf. Høyre, Frp og Venstre sikret flertall for tvangssammenslåinger som involverer 14 kommuner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sendte brev til kommunene som skal slå seg sammen allerede dagen etter vedtaket i Stortinget. I brevet skriver statsråden at kommunene må holde fellesmøte før 1. juli, hvor navn, antall representanter og sammensetning samt funksjoner for fellesutvalget skal diskuteres. I merknad til kommuneproposisjonene skriver regjeringen- og støttepartiene at «enighet om funksjonsfordeling og andre ting som skal være avklart mellom kommunene bør være endelig besluttet og avklart før 25. august». Paradoksalt skal dette bestemmes nå, selv om sammenslåingene ikke trer i kraft før 1. januar 2020. Dette er en uansvarlig kort tidsfrist, som rent praktisk vanskelig lar seg gjennomføre. De aller fleste kommunestyrer har enten hatt sitt siste møte før sommerferien eller har det innen få dager. Det virker som dette er et hastevedtak for å få reformen i havn før et eventuelt regjeringsskifte til høsten. Dette er nok et bevis på at denne reformen på ingen måter handler om det den burde handle om; hvordan kommunene og fylkene best mulig kan tilby tjenester til befolkningen med en formålstjenlig struktur.

Senterpartiet er ikke imot kommune- og fylkessammenslåinger, men mener at sammenslåingene må være frivillige og skje på bakgrunn av vedtak i kommunestyrer og fylkesting, ikke på tross av disse vedtakene. Vedtakene i kommunestyrene og fylkestingene bør i all hovedsak fattes med bakgrunn i folkeavstemninger. Fordeling og samkoordinering av oppgaver må ligge til grunn før vedtak om strukturvalg. Vedtakene om struktur angår i all hovedsak lokalbefolkningen i berørte områder, hvorfor Stortinget da overprøver disse lokale vedtakene er uforståelig. Tilliten mellom kommunene, fylkene og staten trenger å styrkes, ikke svekkes.

Får Senterpartiet folkets tillit til å sitte i regjering vil vi oppheve alle kommune- og fylkessammenslåinger som er slått sammen med tvang, dersom de selv ønsker det.

Relaterte personer

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

2. nestleder Telefon: 481 23 272 Les mer