- Å gi store tollfrie kvoter til EU slik at de kan eksportere mer mat til Norge uten toll er i realiteten å gi bort norske arbeidsplasser. Vi ser gang på gang at regjeringa svekker norske interesser. I en tid med økt ledighet bør ikke arbeidsplassene i norsk matproduksjon svekkes, de må styrkes, sier Vedum.
 

- Fra første dag har regjeringa hatt et sterkt ønske om å svekke tollvernet for norsk mat. De prøvde å få fjernet prosenttollen på ost, lam og storfekjøtt med en gang de kom inn i regjering. Det har de ikke fått gjennomslag for i norsk politikk fordi Senterpartiet og stortingsflertallet har stoppet det, men nå svekkes tollvernet likevel fordi regjeringa gir nye kvoter til EU uten å få noe igjen, fortsetter Vedum
 

- Det farlige med denne gavepakka til EU er at den kommer på toppen av at regjeringa har gått med på å fjerne eksportmulighetene for Jarlsbergost. Senterpartiet kommer til å jobbe for at dette ikke vil bli vedtatt i Stortinget, avslutter Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.