Meny
Bli medlem

Regjeringen ribber lensmannskontorene

Sist endret: 27.09.2020 #Frøya#Buskerud

- Regjeringas strategi er å ribbe lensmannen for oppgaver, og å overføre disse til det som kalles en politikontakt. På denne måten blir funksjonen, autoriteten og rollen til det vi kjenner som lensmann endret, sier Per Olaf Lundteigen, og spør justisminister Per-Willy Amundsen om saken.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har fulgt diskusjonen i Hallingdølen i det siste. Han er helt enig med lensmann Geir Vidme i Hallingdal; Politireformen er et gedigent eksperiment.

- Regjeringas strategi er å ribbe lensmannen for oppgaver, og å overføre disse til det som kalles en politikontakt. På denne måten blir funksjonen, autoriteten og rollen til det vi kjenner som lensmann endret. Det er uklart om Regjeringa vil enkelt avvikle hele lensmannsinstituttet/lensmannsordningen, sier Lundteigen.

Lundteigen merker seg at det nå er en politikontakt som skal dekke hele Hallingdal, og at denne i stor grad skal overta det som har vært lensmannens oppgaver.

- Dette er ikke i samsvar med hva folk har trudd om reformen. Her er det mange som føler at de er ført bak lyset, sier Lundteigen.

Lundteigen sendte tirsdag 13/6 spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen om saken.

- Det er et veldig konkret spørsmål jeg har sendt justisministeren, sier Lundteigen: «Hvor mange og hvilke lensmannskontor som blir igjen etter politireformen vil få beholde egen lensmann, vil denne lensmannen fremdeles ha samme myndighet og oppgaver som før reformen, og hvilke fullmakter har en politikontakt i forhold til dagens lensmann?». Svar kommer i løpet av fem virkedager.

Per Olaf Lundteigen mener at Regjeringen ved å fjerne lensmannsfunksjonen som bindeledd til kommunene, personal- og budsjettansvar og å være representert ved spørsmål rundt beredskap og krisehåndtering systematisk plukker av lensmennene både myndighet og oppgaver. Og at det er nettopp dette som synes å være Regjeringens strategi.

- På den måten gjør man lensmennene overflødige. De får få oppgaver, ergo trenger man dem ikke ved neste sentralisering. Her har Høyre sagt de skal være garantist for dette. 

Lundteigen mener at den sanne betydningen av Regjeringas «nærpoliti» nå etter hvert kommer frem.

- Jeg mener at lensmannen har en særdeles viktig rolle i kommunene framover. Lensmannen kjenner både de lokale forholda og folka. Dette er sjølsagt nødvendig både når det gjelder forebyggende arbeid, beredskapsarbeid og når det er begått kriminelle handlinger. Det er dette som er nærpoliti, og det hadde Regjeringa visst hadde de vært jordnære og hørt på det fagfolka, sier Lundteigen.

Lundteigen viser til at flere kommuner i Hallingdal nå opplever at de har fått en helt annen ordning enn det de trodde.

- Det er skapt et inntrykk av at der en fikk beholde lensmannskontoret fikk en også beholde lensmannen. Dette viser seg å ikke stemme, og jeg mener det er en uredelig fremgangsmåte. Derfor stiller jeg spørsmål til statsråden om dette. Svaret vil bli fulgt opp fra Senterpartiets side, sier Per Olaf Lundteigen. 

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen

Rådgiver: Jesper Nohr, [email protected], tlf: 948 65 486
Telefon: 23 31 33 98 Les mer