Meny
Bli medlem

Regjeringen svikter norsk matproduksjon

Sist endret: 27.09.2020

- Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre gruppe skulle reduseres. Regjeringen har feilet når det gjelder å satse på norsk mat, sier Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad.

Forhandlingene om årets jordbruksoppgjør mellom Staten og bøndenes organisasjoner endte med brudd. Forhandlingene var de første etter at Stortinget denne våren vedtok nye og mer offensive mål for norsk jordbruk. 

- Det er overraskende at staten ikke har klart å innfri de klare føringene Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, blant annet om at inntektsgapet mellom bønder og andre gruppe skulle reduseres. Regjeringen har feilet når det gjelder å satse på norsk mat, sier Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Geir Pollestad.


Nå skal regjeringen legge frem en sak for Stortinget om årets jordbruksoppgjør som vil bli behandlet før sommeren. 

Senterpartiet forventer at Stortinget tar ansvar for at årets jordbruksoppgjør blir i tråd med de føringer som ligger i den ferske jordbruksmeldingen. Det vil si å redusere inntektsgapet til andre grupper, en særlig satsing på små- og mellomstore bruk og for å sikre et landbruk i hele landet, sier Pollestad.
Stortinget gjorde også i 2014 endringer i jordbruksoppgjøret da dette ble behandlet i Stortinget.

Det skal ikke ramme norske bønder at regjeringen ikke evner å innfri den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. Derfor vil Senterpartiet sørge for at årets jordbruksoppgjør gjennom behandlingen  gir norske bønder en skikkelig inntektsutvikling. Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig og derfor må Stortinget nå ta ansvar, sier Pollestad.


Jordbruksoppgjøret skal nå til behandling i Stortinget. Det blir høring i Næringskomiteen onsdag 24. mai og  saken kommer opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer