Meny
Bli medlem

Regjeringen varsler utredninger, ikke utflyttinger

Sist endret: 27.09.2020

- Senterpartiet er glad regjeringen arbeider med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, men er skuffet over at det varsles planer og ikke handling, sier Heidi Greni.

Senterpartiet er glad regjeringen arbeider med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, men er skuffet over at det varsles planer og ikke handling.  Det er snart 3 år siden Stortinget ba regjeringen fremme forslag om en lokalisering av statlige arbeidsplasser som reduserer presset i Oslo-regionen og styrker fag-  og kompetansemiljøene i hele landet.  Stortinget  ba også regjeringen om tiltak som sikrer at ny statlig virksomhet som hovedregel legges utenfor Oslo.
 
- Regjeringens svar er at en vil vurdere utflytting ca. 1200 statlige arbeidsplasser fra Oslo, men at forslagene må utredes videre.  Statsråd Sanner understreket på sin pressekonferanse at ikke alle kan påregnes gjennomført.   Regjeringen har denne stortingsperioden  gjennomført store sentraliseringsreformer som har flytter flere tusen arbeidsplasser inn til større byer og regionsentra.  Bare i Skatteetaten er det foreslått å flytte ca. 600 arbeidsplasser.  Dette kan altså gjøres uten større utredninger, men når det gjelder tilsvarende utflytting fra Oslo må vi vente på nye utredninger, sier Heidi Greni, Senterpartiets medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen om Statsråd Sanners plan.
 
Heidi Greni sier hun mangler mer konkrete svar på Stortingets ønsker om at ny statlig virksomhet legges utenfor Oslo.  Oslo hadde en vekst på 2.000 statlige arbeidsplasser i de to første årene under regjeringen Solberg.  Fortsetter det slik får vi en økning på 4.000 statlige arbeidsplasser i Oslo under regjeringen Solberg.


- Resultatet etter fire år med regjeringen Solberg vil antagelig bli etablering av 4.000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo og forslag om at det skal utredes utflytting av 1200 etablerte arbeidsplasser.  Resultatet kan altså bli alt fra 100 til 1000. Dette er langt fra å følge opp Stortingets vedtak om å redusere presset i Oslo-regionen og å styrke fag- og kompetansemiljøene i hele landet, sier Greni.
 
Regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo er en oppfølging av Stortingets behandling av et forslag fra Venstre som Stortinget behandlet i juni 2014.  En enstemmig komite viste i sine merknader til at det under regjeringen Bondevik II ble gjennomført utflytting av ca. 1000 statlige arbeidsplasser og at det under regjeringen Stoltenberg II også ble vedtatt utflyttet om lag 1000 statlige arbeidsplasser fra Oslo.  Tallene ble hentet fra en utredning fra Stortingets utredningsseksjon.
 
- Jeg reagerer på at Statsråd Sanner bruker helt andre og langt mindre tall for utflytting under den rød-grønne regjeringen enn de et enstemmig Stortinget viser til. Dette er feilinformasjon, avslutter Heidi Greni.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer