Meny
Bli medlem

Regjeringens fylkesmannsorganisering gir mer statlig rot

Sist endret: 27.09.2020 #Oslo#Akershus#Østfold#Buskerud

- Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet, sier Heidi Greni.

Stortinget har i flere sammenhenger bedt om at den regionale inndelingen av fylkeskommune, ulike statlige virksomheter og fylkesmennene blir sett i sammenheng. Dette er ikke berørt i regjeringens vedtak om ny inndeling av fylkesmannsembetene.

- Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet. Nå har vi nettopp fått en inndeling av politidistriktene. Vi har fra før en egen inndeling av sykehusene, NAV, Innovasjon Norge, domstolsadministrasjon og skatteetaten som går på kryss og tvers av fylkesgrensene. Det ser ut som regjeringen ikke har tenkt på at noen av disse skal passe sammen. Dette rotet må det ryddes opp i. Siste ord er derfor ikke sagt om organiseringen av statsforvaltning og fylkesmannsembetene, sier Heidi Greni, Senterpartiets medlem i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.
 

- Regjeringens vedtak om å sentralisere fylkesmannsembetene vil møte berettiget motstand og jeg tror på ingen måte at siste ord er sagt i saken.  Embetene vil dekke regioner som varier i befolkning fra 1,8 millioner til 75.000,  og  samsvarer heller ikke med foreslått fylkesinndeling,  sier Heidi Greni.


Regjeringen har vedtatt at vi fra 1. januar 2019 skal ha 11 fylkesmannsembeter.  På den sentrale Østlandet foreslås det felles fylkesmann for Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud som har vel 1,8 millioner innbyggere, eller 1/3 av landets befolkning.  I Nord-Norge legges det fortsatt opp til tre fylkesmannsembeter. 

- Felles fylkesmann for Oslo og det nye storfylket Viken, viser hvilken håpløs konstruksjon sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud er.  Jeg forstår at Oslo og Akershus er så sammenvevd som region og arbeidsmarked at det er naturlig å videreføre felles fylkesmann, men regjeringens nye konstruksjon med et felles fylkesmannsembete for Oslo og Viken viser bare at sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud ikke er gjennomtenkt, sier Greni, og legger til at det heller ikke er ønsket av de berørte fylkene.