Meny
Bli medlem

Senterpartiet satser på hele Norge og fjerner distriktskutt.

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland

– Senterpartiets alternative budsjett gir distriktene tilbake bevilgninger og tiltak som er fjernet de siste årene fra den blå-blå regjeringen.  Regjeringens sentraliseringslinje vil få en knekk om Stortinget slutter opp om Senterpartiets budsjett, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund som er partiets kommunal- og regionalpolitiske talspersoner.

altbud18

I sitt budsjettforslag bevilger Senterpartiet 500 mill. kr  mer enn regjeringen til næringssatsing i distriktene gjennom regionale utviklingsmidler.  Det foreslås 1 milliard kroner til opprusting av fylkesveiene og det er også satt av 430 millioner kroner til bredbåndsutbygging utover regjeringens forslag.

– Ønsker vi bosetting i hele landet, må vi satse på næringslivet og utvikling av arbeidsplasser.  Regjeringen sier fylkeskommunene har en hovedrolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for næringslivet, men har sviktet fullstendig når i det gjelder bevilgninger til de oppgaver fylkene er tillagt.  Dette retter vi opp, sier Greni og Nordlund

I årets budsjettforslag er den samlende inntektsrammen til fylkeskommunene bare økt med 200 millioner kroner, hvorav halvparten er avsatt som kompensasjon til kystfylkenes båt- og ferjedrift.  Bevilgningene til regionale utviklingsmidler gjennom fylkeskommunene er redusert med 330 millioner kroner, eller 19,2 prosent. I tillegg er halve bevilgningsrammen til bredbånd i distriktene fjernet.

– Regjeringen taler med to tunger.  På den ene siden sier de fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler skal styrkes.  På den andre siden kutter de dramatisk i de virkemidlene fylkene har til rådighet for å løse sine oppgaver, mener Greni og Nordlund.

Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbaneverket sa i sitt forslag til Nasjonal Transportplan at det er et årlig behov for 1,5 til 2 milliarder kroner årlig for å tette etterslepet i vedlikehold av fylkesveiene. 

– Vårt forslag om 1 milliard kroner til opprusting av fylkesveiene, vil gi fylkeskommunene mulighet til å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet.  Næringslivets transportbehov forutsetter en satsing på fylkesveinettet som er glemt av regjeringen.  Vi håper på støtte i Stortinget for å starte  opptrappingen, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: karen.folgesvold@stortinget.no
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Willfred Nordlund

Stortingsrepresentant (Nordland)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
Epost: karen.folgesvold@stortinget.no
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Relaterte saker

Stort løft for kommunene i Senterpartiets alternative budsjett.

– Vi tar kommunene og fylkeskommunenes signaler om dårlig 2018 budsjett på alvor og øker overføringene med til sammen 3,9 milliarder kroner utover regjeringens budsjettforslag, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund, Senterpartiets kommunalpolitiske talspersoner.

Et budsjett for hele Norge

Senterpartiet la i dag frem sitt alternative budsjett for 2018. Samferdsel, bredbånd, forsvar og kommuner er hovedsatsningene.