Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil ha fylkesveipakke i 2018

Sist endret: 27.09.2020

- Vi kan ikke lenger sitte i ro å se på at fylkesveiene forfaller. Regjeringen har lagt inn en rekke øremerkede satsinger i Kommuneproposisjonen for 2018, men ingenting til fylkesveiene. Det vil vi rette opp gjennom ei egen fylkesveipakke, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, i sin kommentar til det økonomiske opplegget for kommunene og fylkeskommunene for 2018 som ble lagt fram av regjeringen i dag.

Regjeringen har lagt opp til at de frie inntektene til kommunesektoren skal økes med mellom 3,8 til 4,3 milliarder kroner. Av dette får fylkeskommunene 300 millioner kroner. Det meste av inntektsveksten spises opp av at kommunene har fått flere og eldre innbyggere og av vekst i kommunenes pensjonskostnader. 700 millioner kroner er også avsatt til øremerkede tiltak fra regjeringen.

- Senterpartiet må nok en gang måtte øke overføringene til kommunesektoren ut over regjeringens opplegg. De fire årene under regjeringen Solberg har vi i våre budsjetter gitt kommunene og fylkeskommunene 10 milliarder mer enn det regjeringen har lagt opp til. Det blir nødvendig med økning neste år også, men vi må få komme tilbake til hvor store beløp, sier Heidi Greni.

Regjeringen ønsker endringer i finansieringen av tilskuddene til sammenslåtte kommuner gjennom at ordninger som før er finansiert over egne budsjett nå skal tas over inntektsrammene til alle kommunene. Dette betyr at kommuner som ikke er slått sammen må betale regningen for gjennomførte kommunesammenslåinger.

- Jeg reagerer sterkt på at regjeringens smøring av kommunereformen gjennom store og ekstra overføringer til kommuner som slår seg sammen, skal gå ut over velferdstilbudene til de kommunene som fortsetter som før. Dette mener vi i Senterpartiet er uakseptabel bruk av kommunerammen, sier Heidi Greni.

Heidi Greni mener det er positivt at regjeringen nok en gang legger bort forslaget om å gjøre selskapsskatten til en kommunal skatt. Forslaget ble fremmet i 2016, men ble trukket tilbake i 2017.

- Forslagene til omlegging av selskapsskatten vil gi store omfordelingsvirkninger mellom kommunene. Det er ikke dokumentert at kommunal selskapsskatt vil gi positive innvirkninger på det kommunale næringsarbeidet. Dette må også regjeringen har skjønt, sier Heidi Greni.