Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil la folket bestemme!

Sist endret: 27.09.2020

Torsdag 8. juni kan Norge slik vi kjenner det bli endret. Da skal Stortinget behandle forslaget om å endre landets kommune- og fylkesgrenser, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- Av Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet

Torsdag 8. juni kan Norge slik vi kjenner det bli endret. Da skal Stortinget behandle forslaget om å endre landets kommune- og fylkesgrenser.

Denne dagen skal alle representantene på Stortinget møte for å stemme for eller mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Det blir en avgjørende dag for hvordan Norge kommer til å se ut i fremtiden, og det blir en avgjørende dag for lokaldemokratiet og den respekten Stortingets politikere har for det.

Kommune- og regionreformen er upopulære reformer, både blant innbyggerne og lokalpolitikerne. Det er gjennomført folkeavstemminger i 210 kommuner. I 145 ble det nei- flertall. Nå har altså regjeringen et ønske om å overprøve flere av disse kommunene og slå dem sammen med tvang. Senterpartiet mener at kommunes innbyggere selv vet best hva som er bra for dem og deres innbyggere. Det bør Stortinget respektere.

For Senterpartiet er denne saken og lokaldemokratiet så viktig at vi krever at alle representantene på Stortinget må være tilstede når dette skal stemmes over. Mange representanter, fra ulike partier, vil kanskje synes dette er ubehagelig, men det er viktig at hver enkelt representant må stå til ansvar overfor sine velgere i denne saken.

Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Vi i Senterpartiet tror det er innbyggerne som vet best hvordan deres egen kommune best kan styres og utvikles.

Derfor er Senterpartiet helt klare på at vi kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang. Dersom Senterpartiet kommer i regjering til høsten kommer vi til å respektere den lokale folkeviljen og det vil bli slutt på tvangsbruken.