I dag la Senterpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Gjennom budsjettet ønsker partiet å sikre tjenester nær folk, senke avgiftene for vanlige folk, og styrke tryggheten i hele Norge.

Senterpartiet foreslår å redusere de samlede avgiftene med 3,7 milliarder kroner for neste år.

- Senterpartiet vil ha lavere avgifter for folk flest. Vi vil senke avgiftene på strøm og på drivstoff. Samtidig kutter vi i momsen på buss, trikk og tog, og vi fjerner flyseteavgiften for små fly på kortbanenettet, forteller Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

- Senterpartiet vil at vanlige folk med vanlige inntekter skal sitte igjen med mer penger. Regjeringen har økt avgiftene i Norge med 6,3 milliarder kroner. Vi er sterkt imot den urettferdige og usosiale politikken hvor de som har mest skal få skattelette, mens vanlige folk får regningen, sier Slagsvold Vedum.

Senterpartiet øker kommunenes budsjett med 2,5 milliarder kroner, fylkeskommunenes budsjett med 1,9 milliarder, og ønsker i tillegg å bevilge 500 millioner kroner til bygdevekstavtaler. 

- Vi vil ha gode tjenester nær folk over hele Norge. Vi vil ikke legge ned, men tvert imot satse på nærskolene, barnehagene og sykehjemmene rundt omkring i landet. Kommuneøkonomien er avgjørende for at folk skal kunne bo hvor de vil med gode lokale tjenester, fortsetter lederen av Senterpartiet.

Senterpartiet vil gjennom sitt budsjett styrke beredskapen i hele Norge. Partiet bevilger 520 millioner kroner mer til politiet. 500 millioner kroner mer til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distriktene, og satser på forsvar med 750 millioner kroner mer til Hæren og 250 millioner kroner mer til Heimevernet.

- Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor du bor. Folk må vite at de får hjelp når de trenger det. Derfor vil vi sikre et politi som er til stede over hele landet. Vi vil satse på lokalsykehusene og styrke ambulansetjenesten i hele Norge. Vi må også vite at landet vårt til enhver tid kan forsvare seg. Senterpartiet har vært sterkt imot regjeringens svekkelse av spesielt landmakta. Derfor øker vi overføringene til både Hæren og Heimevernet, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.

Her finner du hele Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020 "HELE NORGE"