-  Denne enighetet mellom regjeringen og kamerater handler  om å bruke tvang ovenfor kommuner som har hatt lokale folkeavstemninger, innbyggerundersøkelser og klare vedtak i kommunestyret. Folket blir oversett, overprøvd og overkjørt av regjeringen, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

marit-arnstad_27591425471_o.jpg

Det er ikke bare tvangssammenslåing av kommuner som får Senterpartiet til å reagere. Den nye regionreformen er Senterpartiet heller ikke noe imponert over.
 
- Regionreformen er sentraliserende og de ulike tvangssammenslåingen virker helt vilkårlige. I Nord-Norge skal man slå sammen, samtidig er det enkelte fylker der en velger å ikke gjøre noe som helst. Oslo skal for eksempel ligge som et svart hull midt i en gigantisk region som skal gå fra Hemsedal til Halden. Det gir ingen mening. Det som nå foreslås er uansvarlig, det er en sentralisering, og det vil gi et dårligere tilbud til folk, fortsetter Arnstad.

På dagens pressekonferanse kom det også en annen nyhet, regjeringen og støttepartiene varslet at de ville fortsette med reformen om de vinner valget.
 
- Regjeringspartiene varsler at de vil fortsette med tvangsreformen etter valget. Det betyr at det kommende stortingsvalget blir et viktig veivalg. Det blir et valg mellom sentralisering eller desentralisering, det blir et valg mellom embetsstyre eller folkestyre. Jeg kan love at dersom Senterpartiet vinner valget så vi vil oppløse tvangsvedtak, stoppe opp denne sentraliseringen og lytte til folket, avslutter Marit Arnstad.