Meny
Bli medlem

Sp krever at Stortinget tar ansvar for politireformen

Sist endret: 27.09.2020 #Møre og Romsdal

Resultatene av nylige spørreundersøkelser fra Universitetet i Bergen og fra fagbladet Politiforum har vist at de ansatte i politiet ikke har tro på at politireformen vil føre til at politiet kommer nærmere publikum eller at polititjenestene blir bedre av politireformen, sier justispolitisk talskvinne Jenny Klinge.

I går presenterte også Difi sin evaluering, hvor gjennomføringen av reformen får sterk kritikk. Klinge mener at justisministeren ikke kan fortsette med å ignorere den motstanden som reformen har internt i politiet, og krever at Stortinget tar ansvar for å få reformen på rett kjøl.

- Nå tør ikke justisministeren å engang ta navnet «nærpolitiet» i sin munn. Det forstår jeg godt. Tiltroen til reformen blir dårligere etter hvert som det kommer frem hvor mye sentralisering den vil innebære i praksis, mener justispolitikeren fra Senterpartiet.

Hun viser til at justiskomiteen på Stortinget er i ferd med å behandle et forslag fra Senterpartiet om politireformen. Forslaget går ut på å sikre kvalitet og innhold ved de lensmannskontorene som står igjen etter reformen, i tillegg til lokal medbestemmelse, både for de lokalt folkevalgte og de ansatte i politiet.

- Jeg forventer at de partiene som var med på forliket om politireformen tar ansvar nå som det har blitt tydelig at Politidirektoratet ikke følger opp de føringene som stortingsflertallet la for reformen. Det burde bekymre både disse partiene og justisministeren at tilliten til reformen er så lav som den er i politiet nå i gjennomføringsfasen. Vi kan ikke tillate at tryggheten og det forebyggende arbeidet blir svekket som følge av et prestisjeprosjekt der de øverste ansvarlige nekter å ta inn over seg realitetene, avslutter Klinge.

Relaterte personer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Relaterte saker

Politiet

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.