Meny
Bli medlem

Sp vil styrke akuttkirurgien ved små og mellomstore sykehus

Sist endret: 27.09.2020 #Hordaland

Senterpartiet fremmer forslag i Stortinget om å opprette en egen legespesialitet i akuttkirurgi spesielt tilpasset behovet på små og mellomstore sykehus i Norge.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide nye opplæringsmål og spesialistutdanning for leger. Der kan blant annet generell kirurgi forsvinne som egen spesialitet. Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, mener det er en sterk trussel mot dagens desentraliserte sykehusstruktur. Derfor har Senterpartiet fremmet forslag i Stortinget om å opprette en egen legespesialitet i akuttkirurgi spesielt tilpasset behovet på små og mellomstore sykehus i Norge.

- Senterpartiet foreslår at det opprettes en egen hovedspesialitet som kan hete akuttkirurgi. Denne skal ivareta det fremtidige behovet for kirurger med generell kirurgisk kompetanse. Dette er helt avgjørende for å sikre lokalsykehusenes framtid i Norge. Dagens spesialiststruktur for leger er i dag ikke i samsvar med samfunnets behov, sier Toppe. 
 

Toppe peker på at flere helseforetak i disse dager foreslår å legge ned hele eller deler av det akuttkirurgiske tilbudet fordi det er mangel på kirurger.

- Med ny spesialistutdanning vil denne mangelen bli mye større, fordi det bare vil være mage- tarm kirurger som vil få vaktkompetanse. Derfor haster det med å snu utviklingen, og sørge for utdanning av spesialister innen generellkirurgi, som ivaretar lokalsykehusenes behov. Vi tror mange unge leger vil kunne utdanne seg til en slik spesialitet, siden jobbmulighetene vil være mange og faglig interessante. En slik spesialitet vil også være aktuell for leger som vil tjenestegjøre utenlands, for eksempel i Forsvaret eller i Leger uten grenser, sier Toppe.
 

Senterpartiet foreslår også nye økonomiske tiltak som bedre rekruttering av kirurger til distriktssykehus.

 

- Kirurger som søker seg til arbeid ved lokalsykehus i rekrutteringssvake områder må for eksempel få tilbakebetalt deler av studielån. Alle helseforetak må pålegges å skape stillinger som er attraktive for nye kirurger. Alle sykehus i helseforetaket må sees under ett, og rekrutteringsarbeidet må være langsiktig, avslutter Toppe.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer