Meny
Bli medlem

Striden skal vinnes!

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus

Det er ikke striden om EØS som er gavepakken til Høyre, slik Odd E. Rambøl hevder i Klassekampen 31. januar. Det er EØS som er gavepakken til høyresiden. Fagbevegelsen må aldri legge ned striden før kampen mot EØS er vunnet, skriver Sigbjørn Gjelsvik.

- av Sigbjørn Gjelsvik, stortingskandidat for Akershus Sp og tidligere prosjektleder for Alternativer til dagens EØS-avtale

Da EØS ble vedtatt jublet Frps Carl I Hagen og Fridtjof Frank Gundersen over at EØS ville «fremtvinge sterkere konkurranse, mindre statsstøtte» og at Norge ville være «folkerettslig forpliktet til å gjennomføre liberalisering og ikke-diskriminering.» I Norge anno 2017 er det NHOs Stein Lier Hansen som mest skruppelløst er villig til å bruke EØS som brekkstang for å bli kvitt norsk lov- og avtaleverk. Rambøl omtaler EØS som en trygg havn for norsk næringsliv. Men hvor trygg er havnen blitt for havnearbeiderne, Rambøl?

«Hva hjelper det å få flertall på LO-kongressen om man ikke samtidig har et flertall på Stortinget», spør Rambøl. Fagbevegelsen skal ivareta arbeidsfolks interesser og sette makt bak krava, ikke lage vasne vedtak og dilte etter det som til en hver tid utgjør flertallet på Stortinget. LO-kongressens vedtak om at norske tariffavtaler, arbeidslivslovgivning og ILO-konvensjoner skal ha forrang over EU-lover må operasjonaliseres. Da er det LOs fordømte plikt å kreve reforhandling av EØS eller en ny avtale med EU.

Rambøl og jeg deler ønsket om å bli kvitt den blåblå regjeringa. Men selv ikke dagens regjering, som ligger til høyre for Høyre, har gått så langt i angrep på faglige rettigheter som EØS-avtalens voktere gjør. Fagbevegelsen hadde regjeringen på sin side i Holshipsaken – flertallet i Høyesterett bøyde av etter press fra ESA. I verftsaken hadde fagbevegelsen en enstemmig Høyesterett på sin side, samt støtte fra regjeringen. ESA gir seg like fullt ikke og sørger for at saken lever videre.

Vi skal ikke bare ta mål av oss å sparke Høyre og Frp ut av regjeringskontorene. Vi skal ta fra dem gavepakken EØS.