Meny
Bli medlem

Tidsfrister uten lovhjemmel

Sist endret: 27.09.2020

Kommunereformkameratene, H, FrP, KrF og V, har ingen lovhjemmel for å pålegge kommunene ekspressbehandling av kommunesammenslåinger, slik de krevde i  stortingsbehandlingen av forslaget om endringer i kommunestrukturen, skriver Heidi Greni.

- av Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni

Kommunereformkameratene, H, FrP, KrF og V, har ingen lovhjemmel for å pålegge kommunene ekspressbehandling av kommunesammenslåinger, slik de krevde i  stortingsbehandlingen av forslaget om endringer i kommunestrukturen.  Nå unnskylder komiteens leder seg. Til Kommunal Rapport erkjenner FrPs Helge André Njåstad,  at kommunene ikke kan pålegges en frist for å avklare viktige spørsmål i sammenslåingsprosessen. 

Jeg ber kommunene merke seg at tidsfristene 1. juli og 25. august, som også brukes av departementet og fylkesmennene, ikke er bindende for sammenslåingsprosessene.

Inndelingsloven sier at når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal Fylkesmannen snarest mulig kalle sammen til felles møte med de aktuelle kommunestyrene.  Kommunaldepartementet har sendt brev til kommunene hvor de henviser til merknaden fra stortingsflertallet om at møte i fellesnemnda skal holdes innen 1. juli og enighet om funksjonsfordeling, kommunenavn m.m. skal være avklart mellom kommunene før 25. august. Departementet vet tydeligvis at dette er frister som ikke er lovbestemt, men uttrykk for politiske ønsker.  Derfor sier de at «fylkesmannen så langt som mulig» og «der det ikke er søkt om unntak» skal følge disse fristene.

Jeg og Senterpartiet reagerer på det råkjøret som kommunene utsettes for.  Målsettingen er tydeligvis å unngå at kommunene får  tid til å områ seg etter at Stortinget med knappest mulig flertall vedtok ny kommunestruktur, hvorav 10 tvangssammenslåinger.  Senterpartiet har gjort det klart at kommuner som ønsker det, kan få omgjort vedtaket om sammenslåing om vi kommer i regjering etter valget.  Også Arbeiderpartiet lover dette. 

Regjeringen og deres støttepartier er tydeligvis redd for at lokaldemokratiet skal få virke.  De ønsker ingen debatt om kommunereformen skal gjennomføres etter vedtatt opplegg.  Fylkesmennene er instruert om å presse fram lokale vedtak i ekspressfart.  Men vi vet jo alle at det ikke haster.  Sammenslåingene skal ikke gjennomføres før fra 2020.  Det er to og et halvt år til, så det er ingen grunn til å bruke noen korte feriemåneder denne sommeren til å vedta funksjonsfordeling, navn, antall medlemmer i det nye kommunestyret m.m.

Jeg har fått mange reaksjoner fra kommuner som føler seg overkjørt av Fylkesmannens hasteinnkallinger til fellesmøte mellom kommunestyrene.  Det er behov for lokalpolitikerne i hver enkelt sammenslåingskommune  å diskutere hvilke interesser det er viktig å  ivareta i sammenslåingsprosessen.  Det er ikke mulig å få tid til dette med den ekspressfarten departementet legger opp til.  Kommunene må også få tid til å vurdere om de ønsker å gå i gang med prosessen, eller om de vil avvente valget til høsten fordi de vil søke vedtaket omgjort hvis vi får en annen regjering.

Mitt tydelige råd til lokalpolitikerne er å ikke la seg presse.  Men loven i hånd kan kommunene forlange å få bruke nødvendig tid på å forberede sammenslåingsprosessen i egen kommune, og også tid til reelle forhandlinger med de andre sammenslåingskommunene før viktige vedtak om framtida avgjøres.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer