Meny
Bli medlem

Venstre har lite å være stolt over

Sist endret: 27.09.2020

Venstre sin helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth har angrepet Sp sin sykehuspolitikk den siste tiden. Det burde han være forsiktig med. For Venstre har lite å være stolt over i sykehuspolitikken. Innsatsen blir ikke bedre av å kritisere andre. Venstre er det viktigste støttepartiet for den høyrestyrte privatiserings- og sentraliseringsregjeringen. Venstre fremstår i dag som et parti uten nasjonal helsepolitikk. Jeg skal begrunne hvorfor.    

- av Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet

Høsten 2013 undertegnet Venstre en samarbeidsavtale med H/FrP-regjeringen. Der godtok Venstre Høyres privatiseringslinje for norske sykehus. Konkurranse og fritt behandlingsvalg skulle trues frem. Alle helseforetak ble pålagt å kjøpe mer pasientbehandling hos private tilbydere. Venstre støtte til privatisering svekker det offentlige sykehustilbudet.

Finansiering av sykehus ble endret. Pasienter og behandlinger skulle i større grad «stykkprises», som varer i en butikk. Sentraliseringen skjøt også fart. Innen første stortingssesjon var omme, våren 2014, la den nye regjeringen ned både Rjukan og Kragerø sykehus.  Det skjedde på Venstres vakt. Men Venstre grep ikke inn. 

Venstre skapte våren 2016 flertall for regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan. Planen skulle sikre forutsigbarhet for sykehustilbudet rundt om i landet. Det motsatte skjedde. Sjelden har det vært mer uro og usikkerhet. Helse- og omsorgsministerens utgangspunkt var at halvparten av norske sykehus skulle miste akuttkirurgisk beredskap. Venstre ga sin støtte til planen. De overlot til helseforetakene og statsråden å avgjøre viktige sykehusfunksjoner.

Desember 2016 deltok helsepolitisk talsperson Kjenset selv i fakkeltog mot helseforetaksledelsen for å sikre Lillehammer sykehus. Demonstrasjonen var i realiteten en protest mot Venstres unnfallenhet i nasjonal sykehuspolitikk. Venstre kunne ha sørget for demokratisk og folkevalgt styring over sykehustilbudet. De valgte å gi foretakene mer makt. At Venstre kun engasjerer seg i konkrete sykehus i fylket der helsepolitisk talsperson hører hjemme, og gjør andre prioriteringer ellers i landet, er lite tillitsvekkende.

Hva mener Venstre om Odda sjukehus, som nå risikerer å miste all akuttkirurgisk aktivitet? Hva mener Venstre om Flekkefjord sykehus, som nå må leve i ett år til før traumetilbudets fremtid blir avgjort? Hva vil Venstre i Volda? Venstres støtte til sykehusplanen skulle liksom sikre alle sykehus stedlig ledelse. Helse Møre og Romsdal har vedtatt det motsatte. Volda sjukehus får ikke stedlig ledelse. Statsråden godkjenner det. Venstre lar det passere.

Venstre foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2017 et sykehuskutt på omlag 1 milliard kroner. I budsjettforhandlingene fikk Venstre gjennomslag for å kutte regjeringens forslag til sykehusbudsjett med 400 millioner kroner. Hvert eneste år de siste 4 årene har Venstre gjort regjeringens forslag til sykehusbudsjett dårligere. Venstre sier de i stedet prioriterer folkehelse. Det er en bløff. De har en liberal ruspolitikk, er partiet som hindrer å innføre en times fysisk aktivitet i skolen og er i mot skolemåltid og gratis frukt og grønt.

Kjenseth kritiserer Senterpartiet for å ikke være  enig med seg selv i sykehuspolitikken. Det er ikke tilfelle. Vi har i årevis kjempet for samme sykehuspolitikk, både i posisjon og i opposisjon. At vi ikke fikk nok gjennomslag i Arbeiderpartiet da vi sist var i regjering, har vi vært tydelige på. Men uten vårt politiske engasjement hadde både Nordfjordeid og Lærdal sjukehus i dag vært lokalmedisinske sentra.

Vedtaket i Oppland Senterparti, som Kjenseth gjør et nummer av, sier ikke noe om å legge ned sykehus. Det tas det til orde for å samle det spesialiserte innen medisinen ved ett hovedsykehus. Senterpartiets poeng er at lokalsykehusfunksjonene må ivaretas. 2 av 3 sykehuspasienter blir i dag ferdigbehandlet på lokalsykehusnivå. Ingen undersøkelser kan underbygge at store sykehus har bedre kvalitet enn mindre sykehus. Sykehusfusjoner har tvert i mot vist seg å være både dyre og dårlige. Sykehustilbud blir altså ikke bedre av at korridorene blir lengre.

Norske sykehus er i dag overadministrert og underledet. Senterpartiet vil endre på dette. Vi vil avvikle foretaksmodellen, og ha folkevalgt styring av sektoren. Vi vil innføre reell stedlig ledelse. Vi vil ha vekk diagnosekoder og innsatsstyrt finansiering, og finansiere sykehus på samme måte som eldreomsorg og skole. Vi vil innføre en ny spesialitet i akuttkirurgi, tilpasset de minste sykehusenes behov. Vi vil ha øvre beleggsgrense på sykehus på 85 prosent, for å unngå korridorpasienter. Vi vil ha ny opptrappingsplan for psykisk helse, og styrke de offentlige sykehusenes økonomi. Vi vil kjempe for lokalsykehus, akuttberedskap og likeverdige tjenestetilbud.

Dette står Senterpartiet for. Hva står Venstre for? Venstre er, dessverre for Kjenseth, ikke noe alternativ til Høyre/FrP – regjeringens sykehuspolitikk.