Meny
Bli medlem

Venstre svikter landbruket

Sist endret: 27.09.2020

Venstre har  gjort det kjent at de ikke ønsker å fortsette arbeidet med en flertallsløsning sammen med Sp, Ap, KrF og Sv for å sikre norsk matproduksjon. - Venstre løper fra sine løfter om at redusering av inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper, sier Geir Pollestad.

Venstre har torsdag kveld 8. juni gjort det kjent at de ikke ønsker å fortsette arbeidet med en flertallsløsning sammen med Senterpartiet, Ap, KrF og Sv for å sikre norsk matproduksjon.

- Senterpartiet er overrasket over at Venstre nå har forlatt forhandlingsbordet i spørsmålet om årets jordbruksforhandlinger. Etter at et enstemmig storting tidligere i vår vedtok at det store inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper skal reduseres, benytter altså Venstre første mulighet til å løpe fra sine løfter, sier landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad.

Samtalene mellom Sp, Ap, KrF og SV fortsetter, og utsiktene er gode for at disse partiene enes om et felles forslag som vil sikre matproduksjon i hele landet bl.a. ved å gi landbruket minimum kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, slik som vedtaket i jordbruksmeldingen legger opp til.

- Senterpartiet har hele tiden vært tydelige på at vårt utgangspunkt er en økt totalramme på 790 millioner for å sikre at ikke inntektsgapet øker ytterligere, sier Pollestad. 

- Venstre har nå gått vekk fra det som ligger i jordbruksmeldingen og mister med det all troverdighet for distriktslandbruket og små og mellomstore bruk. Senterpartiet var villige til å ta ansvar for videre norsk matproduksjon ved å gå ned til en ramme på 770 millioner for dermed å sikre et flertall med Venstre. Et slikt flertall var viktig for å gi næringa forutsigbarhet, men Venstre var ikke villige til å finne en løsning som ville ivareta distriktsjordbruket og mangfoldet av bruk i hele landet, sier Pollestad.

Senterpartiet er overrasket over at Venstre nå snur.
- Så sent som i april vedtok Stortinget en jordbruksmelding med et tydelig inntektsmål. Hvorfor Venstre nå ikke lenger er villige til å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper er det umulig å skjønne noe av. Venstres opptreden i denne saken har vært svært uforutsigbar, sier Pollestad.

- Jeg har oppfattet at Venstre var om bord i arbeidet med å nå jordbruksmeldingas inntektsmål, helt til de plutselig snudde. At de nå sier at de aldri har ment at landbruket skal ha minst kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, viser med all tydelighet at Venstre nå svikter landbruket og distriktene. Det er ganske spesielt at Venstre nå heller ikke vil si når tettingen av inntektsgapet eventuelt skal begynne. Et oppgjør på under 790 millioner vil ikke tette – men derimot øke inntektsgapet, avslutter Pollestad.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer