Meny
Bli medlem

Venstres flytteplaner stoppes av Venstre.

Sist endret: 27.09.2020

Utflytting av 1200 statlige arbeidsplasser fra Oslo er presentert som en av Venstres store seiere. Resultatet etter fire år med Venstrestøttet blå-blå regjering blir antagelig etablering av 4.000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo og et mislykket forslag om utflytting av 1.200, skriver Heidi Greni.

- av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet

Utflytting av 1200 statlige arbeidsplasser fra Oslo er presentert som en av Venstres store seiere.  Skrytelisten som ble lagt fram av partiet for noen dager siden skulle overbevise oss om at fire år som garantist for den blå-blå regjeringen har gitt partiet gevinst på mange områder.

I februar 2017 la statsråd Jan Tore Sanner og Venstres kommunalpolitiske talsperson, Andrè Skjelstad fram en felles plan for utflytting av statlige arbeidsplasser. Det var en offensiv Skjelstad som flagget planen som en stor seier for Venstre. Planen ble presentert som et vedlegg til stortingsmeldingen om by- og distriktspolitikk. 

Fra Senterpartiet side så vi allerede ved framleggingen flere svakheter ved regjeringens og Venstres utflyttingsplaner. 

Det ble sagt at 630 arbeidsplasser allerede var besluttet utflyttet av regjeringen. Denne listen inneholdt 50 arbeidsplasser i Sykehusinnkjøp HF til Vadsø. Disse arbeidsplassene var allerede etablert i Vadsø.  Selskapet hadde bare byttet navn. Listen inneholdt også etablering av 58 arbeidsplasser på Tynset tilknyttet Norsk Helsearkiv. Denne etableringen ble vedtatt av den rød-grønne regjeringen.

Den viktigste innvendingen var min og Senterpartiets side var likevel at listen over nye utflyttinger av arbeidsplasser  fra Oslo, bare var vurderinger. Det dreide seg om utredninger fram i tid.  Ett eksempel er utlokalisering av Språkrådet fra Oslo. I regjeringens plan heter det: «Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurdere å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo. Det arbeider i dag 34 ansatte i Språkrådet».

Nå vet vi mer om hva som har skjedd med utredningen om flytting av Språkrådet. Utredningen er gjennomført og Bergen har vært aktuelt som lokaliseringssted, men flytteplanene blir stoppet.  Venstres sentralstyremedlem, Guri Melby, er styreleder for Språkrådet og arbeider aktivt for å hindre utflytting.  «Bergen har ikke god nok kompetanse til å drive Språkrådet», leser vi. 

Venstres planer for utflytting av statlige arbeidsplasser stoppes nå av Venstre.  I mens vokser Oslos andel av statlige arbeidsplasser. Oslo hadde en vekst på 2.000 statlige arbeidsplasser i de to første årene under regjeringen Solberg. Resultatet etter fire år med Venstrestøttet blå-blå regjering blir antagelig etablering av 4.000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo og et mislykket forslag om utflytting av 1.200. 

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer