Meny
Bli medlem

- Vi må få en ny regjering som satser på verdiskaping i hele landet.

Sist endret: 27.09.2020

I morgen legger regjeringen frem sin distriktsmelding. Senterpartiets sentralstyre har vedtatt egen distriktsmelding med 23 konkrete tiltakspunkter.

Her finner du hele Senterpartiets alternative distrikts- og regionmelding:

- Det er et stort potensiale for å utvikle lønnsomme verdikjeder basert på norske ressurser.  Norge har fortrinn knyttet til vår natur, våre naturressurser og til en befolkning med høy kompetanse.  Nå har vi en regjering som snakker verdiskaping, men som mangler vilje til satsing. Senterpartiet vil ha en regjering som bygger hele landet gjennom en offensiv næringssatsing, sier stortingsrepresentant Heidi Greni, leder av Senterpartiets distriktspolitiske utvalg.


Senterpartiets distrikts- og regionalmelding er vedtatt av Senterpartiets sentralstyre etter forslag fra et utvalg ledet av Heidi Greni og høringsuttalelser fra lokal- og fylkeslagene. Regjeringens stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken skal legges fram i løpet av februar.
 
- Innholdet i regjeringens melding kjenner vi ikke, men vi vet at meldingen blir sydd over en helt annen lest enn de vi kjenner fra Senterpartiets kommunalministre i den rød-grønne regjeringen. «Bærekraftige byer og sterke distrikt», sier Jan Tore Sanner han vil døpe sin distrikts- og regionalmelding.  Liv Signe Navarsetes melding fra 2013 het «Ta heile Noreg i bruk.»  Jeg kjenner eimen av blå-blå sentraliseringspolitikk i Sanners tilnærming til hvordan utfordringene skal møtes, sier Heidi Greni.


I 2005, da Senterpartiet gikk inn i regjeringen Stoltenberg, var det bare 84 av 304 kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet som hadde folketilvekst.  I 2013, da Høyre og FrP overtok, var utviklingen snudd. Hele 186 kommuner hadde da folketallsvekst. Allerede etter to år under blått styre gikk det feil vei. I 2015 var tallet med kommuner med folketallsvekst innenfor det distriktspolitiske virkeområdet redusert fra 186 til 153.
 
- Utviklingen er en trussel for hele landet fordi redusert bosetting i distriktskommunene svekker muligheten til høy verdiskaping basert på vårt ressursgrunnlag, sier  Greni.


Senterpartiets distriktsmelding konkluderer med 23 forslag. De mener bl.a. at grønn omstilling i næringslivet må støttes gjennom å gi Enova større ressurser og at fylkeskommunenes rolle som utviklingsaktør må gjenopprettes ved at bevilgningene til regional utvikling styrkes. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må ikke svekkes når avtalen med EU skal reforhandles i 2020. Matproduksjonen må sikres gjennom å videreføre vårt sterke importvern og skogbruket må stimuleres til økt avvirkning og planting. Utvalget viser til at gode samferdselsløsninger er avgjørende for å sikre et aktivt næringsliv i hele landet.  Dessuten mener de det må satses mer på ungdom i distriktspolitikken.
 
- Målet er sjølsagt at Senterpartiets forslag i behandlingen av distrikts- og regionalpolitikken skal få støtte fra andre partier når Stortinget behandler distrikts- og regionalpolitikken i vår. Vi satser på konklusjoner som er nærmere vårt «ta hele Norge i bruk» enn regjeringens «bærekraftige byer», avslutter Heidi Greni.

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer