Meny

Senterpartiet sitt ferjeløfte

Senterpartiet sitt ferjeløfte

Senterpartiet har i mange år tatt kampen for å sikre et bedre og billigere og ferjetilbud. Nå får vi endelig muligheten til å innfri. Etter noen måneder i regjering er vi allerede i gang med å innfri vårt ferjeløfte, sier Erling Sande (Sp), leder i Transport – og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Finlands finansminister med støtte til de berørte av terroren

Finlands finansminister med støtte til de berørte av terroren

I anledning nordisk ministerråd fikk Trygve Slagsvold Vedum (Sp) besøk av partilederen for det finske Senterpartiet, Keskusta. Mandag ettermiddag besøkte de stedet hvor to mennesker mistet livet natt til lørdag.  

2021 Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Østfold) portrett

Ny vår for nasjonal kontroll over krafta

Nasjonal kontroll over krafta vår er en god norsk tradisjon, og Senterpartiets linje. Slik har vi sikret at krafta har kommet industrien og husholdningene til gode. Gjennom åra med borgerlig stortingsflertall ble vi koblet for tett på det europeiske energimarkedet. Derfor er det bra at regjeringen har slått fast at det ikke blir bygd nye utlandskabler i denne stortingsperioden, og at konsekvensene av de som allerede er bygd skal gjennomgås, skriver Ole André Myhrvold.

2020 stortingsrepresentant Bengt Fasterune portrett

En fortsettelse av alliert forsvarssamarbeid

I 1949 stod det klart at Norge trengte organisert samarbeid med andre stater for å sikre vår uavhengighet. Siden den tid har Norge basert seg på et forpliktende alliansesamarbeid i NATO og på forsterkninger fra allierte i krise og krig. Tilleggsavtalen Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA), som Stortinget behandlet 10. juni, bekrefter at USA fremdeles forplikter seg til å bidra til norsk sikkerhet, skriver Bengt Fasteraune i dette innlegget.

Historisk beredskapssatsing med Senterpartiet i regjering

Historisk beredskapssatsing med Senterpartiet i regjering

Med Senterpartiet i regjering har det vorte satt i gang ei historisk satsing på det norske militæret, matproduksjon, politi og beredskapslagring. Ei satsing Senterpartiet har fremja over mange år. Under den halvårlege pressekonferansen 20. juni sa partileiaren at viktigheita av beredskapssatsinga har vorte understreka av Russland si krigføring mot Ukraina.

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle

– Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle, særlig minstepensjonister og de som lever på uføretrygd, sier Per Olaf Lundteigen.

2021 Mann som fyller bensin på bil

Om drivstoffprisar

Drivstoff er ei stor utgift for dei av oss som køyrer mykje. Difor senka vi drivstoffavgiftene samanlikna med Solberg-regjeringa når vi fekk mogelegheita til å justere Statsbudsjettet etter valsigeren.

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Enighet om revidert nasjonalbudsjett 

Etter tre ukers forhandlinger har Ap, Sp og SV kommet frem til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. - I den økonomiske situasjonen Norge står i, har det vært viktig for Senterpartiet å lande en avtale uten å øke skatter og avgifter for folk og næringsliv i Norge, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Sp.  

Utredning av deling av Kristiansand kommune

Utredning av deling av Kristiansand kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet å benytte sin initiativrett etter inndelingsloven til å utrede deling av Kristiansand kommune. Beslutningen kommer som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, som etter tvangssammenslåing ble del av nye Kristiansand kommune, har fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om at Søgne og Songdalen igjen skal bli egne kommuner.

Konflikt og matmangel på agendaen i New York

Konflikt og matmangel på agendaen i New York

– En forverring av matsikkerheten globalt kan skape mer ustabilitet. Å sikre at folk har mat på bordet handler først og fremst om å redde liv, men det handler også om å forhindre nye konflikter, sa utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim 22. mai, da hun talte hun til FNs sikkerhetsråd om sammenhengen mellom matmangel og konflikt.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Regjeringen gikk til valg på å gjøre vanlige folks liv bedre. Akkurat nå er mange bekymret for at pengene i lommeboken ikke skal strekke til. Det er mye uro rundt priser og økende kostnadsvekst, og jeg skjønner at mange er bekymret, skriver Trygve Slagsvold Vedum i denne kronikken.

Stortinget vil ha nytt mål for å ta vare på matjorda

Stortinget vil ha nytt mål for å ta vare på matjorda

Stortingets finanskomité gikk tirsdag inn for å styrke jordvernmålet i Norge. Nå skal regjeringen utarbeide en ny jordvernstrategi til våren 2023, sier Geir Pollestad.

Et tettere nordisk samarbeid under NATOs banner

Et tettere nordisk samarbeid under NATOs banner

Russlands invasjon av Ukraina og brutale krigføring har mobilisert det internasjonale samfunnet og ført til et paradigmeskifte i europeisk sikkerhetspolitisk historie. Putins grusomheter styrker NATO. Finland og Sveriges NATO søknader markerer et historisk vendepunkt.

Fordeling av ekstra studieplasser til Politihøgskolen

Fordeling av ekstra studieplasser til Politihøgskolen

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen (PHS) i 2022 skal fordeles med 80 plasser til PHS i Oslo og 20 plasser fordelt på Stavern og Bodø.