Meny

2020 Anne Hove, Norges Taxiforbund, på jobb i Oslo

Utvalg foreslår opprydding i drosjenæringen

- Utvalgets innstilling er en sterk støtte til Senterpartiets syn på sentraltilknytningsplikt. Senterpartiet mener det haster å få innført sentraltilknytningsplikten og ønsker også at man snarest får innført driveplikt og regulering av antall løyver, slik at man kan sikre en oversiktlig og mer seriøs bransje, sier Sande.

2021 Naturtilbedelse, Ytre Forsøl, Finnmark

Hvor skal regjeringa?

Regjeringa går inn for å redusere de geografiske og sosiale forskjellene i Norge, og å styrke beredskapen. I dette arbeidet har vi gjort tøffe prioriteringer. Prioriteringer vi mener er riktige. Likevel viser meningsmålingene fallende oppslutning om regjeringspartia. Har prioriteringene da vært riktige, spør Sandra Borch.

Moder Jord-dagen, klinkekuler og Oslofjorden

Moder Jord-dagen, klinkekuler og Oslofjorden

Kjenner du hvordan sola og vårvarmen gjør deg godt? Jeg blir like våryr, overrasket og takknemlig hvert år over hvor sterkt fuglesang, sol og hvitveis påvirker meg. Men det er ingen selvfølge at det fortsatt skal være sånn, skriver Kathrine Kleveland. 

Raskere utbygging av nett og bedre utnyttelse av nettet

Raskere utbygging av nett og bedre utnyttelse av nettet

- Utvidelse av dagens nettinfrastruktur er en helt nødvendig forutsetning for videre kraftutbygging og næringsutvikling. Tiltakene som i dag lanseres skal sikre raskere konsesjonsbehandlingstid, mer effektiv tilknytning til strømnettet for næringslivsaktører og bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet, sier Ole Andre Myhrvold, Senterpartiets energipolitiske talsperson.

Strømmarkedet må endres

Strømmarkedet må endres

Mer nasjonal kontroll er et viktig svar for å ta kontroll over krafteksport og norske strømpriser. Derfor satte regjeringa onsdag ned et strømprisutvalg som skal vurdere og foreslå hvordan konkrete tiltak for mer nasjonal kontroll kan innføres, skriver Marit Arnstad og Ole André Myhrvold.

Nå ligger det til rette for bedre fastprisavtaler på strøm

Nå ligger det til rette for bedre fastprisavtaler på strøm

Regjeringen legger i dag frem en klargjøring av det nye kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, som ligger til behandling i Stortinget. – For regjeringen er det viktig å legge til rette for bedre fastprisavtaler for bedrifter og husholdninger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

- Sps mål er rikelig og rimelig kraft

- Sps mål er rikelig og rimelig kraft

- Målet til Senterpartiet er at vi igjen skal ha rikelig og rimelig kraft tilgjengelig for folk og næringsliv. Det krever at vi både løser de umiddelbare problemene uten å skape nye, og at vi tenker langsiktig rundt løsninger og politikk, sa Wilfred Nordlund i stortingsdebatten om kraftsituasjonen.

Vi trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll

- Vi trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll

- Dagens krise krever også langsiktige løsninger. Vi trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll som gir forutsigbarhet og trygghet, sa Ole Andre Myhrvold i stortingsdebatten om kraftsituasjonen.

 

Press i økonomien samtidig med sårbarhet

- Press i økonomien samtidig med sårbarhet

- Energisituasjonen og krigen i Europa har satt oss i en krevende situasjon. Mange husholdninger og bedrifter i Sør-Norge sliter med store strømkostnader. Det er på mange måter et paradoks. Vi opplever press i økonomien og et høyt forbruk samtidig som mange er veldig sårbare for strømpris og andre levekostnader sa Marit Arnstad i stortingsdebatten om kraftsituasjonen.

 

Strømtiltak som tar tak i roten av strømkrisen

Strømtiltak som tar tak i roten av strømkrisen

Vi har skyhøye kraftpriser, rekordlav arbeidsledighet og en altfor stor prisvekst i økonomien vår. På samme tid står mange av bedriftene våre i en svært vanskelig situasjon. Derfor lanserer regjeringa strømtiltak og en kompensasjonsordning for bedrifter som belønner energieffektiviseringstiltak. Ordninga er viktig for å styrke konkurransekrafta til bedriftene våre, redusere kraftbehovet og holde arbeidsledigheten nede, skriver Nordlund og Myhrvold.

Regjeringen vil innføre eksportrestriksjoner ved lav magasinfylling

Regjeringen vil innføre eksportrestriksjoner ved lav magasinfylling 

- Det er vår jobb som politikere å sikre norsk kraftforsyning i usikre tider. Dette er et nytt politisk verktøy som tar tilbake mer nasjonal kontroll over vår vannkraft og gir oss mulighet til å begrense krafteksport for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet. For Senterpartiet har det vært et klart politisk mål å få mer nasjonal kontroll i kraftpolitikken, dette grepet for sterkere regulering av eksport bidrar til det, sier Trygve Slagsvold Vedum.

2021 Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Østfold) portrett

Ny vår for nasjonal kontroll over krafta

Nasjonal kontroll over krafta vår er en god norsk tradisjon, og Senterpartiets linje. Slik har vi sikret at krafta har kommet industrien og husholdningene til gode. Gjennom åra med borgerlig stortingsflertall ble vi koblet for tett på det europeiske energimarkedet. Derfor er det bra at regjeringen har slått fast at det ikke blir bygd nye utlandskabler i denne stortingsperioden, og at konsekvensene av de som allerede er bygd skal gjennomgås, skriver Ole André Myhrvold.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Regjeringen gikk til valg på å gjøre vanlige folks liv bedre. Akkurat nå er mange bekymret for at pengene i lommeboken ikke skal strekke til. Det er mye uro rundt priser og økende kostnadsvekst, og jeg skjønner at mange er bekymret, skriver Trygve Slagsvold Vedum i denne kronikken.

Storstilt satsing på havvind

Storstilt satsing på havvind

Regjeringa legg no til rette for å realisere første fase av havvind frå Sørlige Nordsjø II. Krafta frå feltet skal sendast i kabel til det norske fastlandet. Det blir også lagt opp til at auksjon skal vere hovudmodell for tildeling av areal til havs.