Meny
Bli medlem

2020 Fjell-natur på Høgevarde i Buskerud

Nei til salg av Norge!

Høyre og FrP vil gjøre norsk jord og skog til et spekulasjonsobjekt for utenlandske investorer. Senterpartiet mener det er særdeles viktig å sikre norsk kontroll og lokalt eierskap til jorda og skogen vår, skriver Emilie Enger Mehl.

2020 - COSLRival, flotell til bruk i oljebransjen, i opplag i  Kristiansand, Agder

Norsk mat på norsk sokkel

Jeg registrerer at debatten om oljenæringen er stigende uten at næringen helt vet hvordan de skal gripe det an. Mitt råd er: Lag en allianse med norske bønder og fiskere om at alt av kjøtt, fisk, melk, egg som serveres i på plattformene skal være norskprodusert, skriver Geir Pollestad.

Jan Bøhler, Arbeiderpartiet, Oslo

Jan Bøhler blir med i Senterpartiet

Senterpartiets lag vokser, og i dag velger stortingsrepresentant Jan Bøhler å bli med i partiet. Han takker også ja til nominasjonskomitéen i Oslo Sps spørsmål om å stå på førsteplassen på stortingsvalglisten. Jan Bøhler er en profilert Oslo-politiker som gjennom å bli med på vårt lag vil bidra til å løfte viktige saker for Sp både i Oslo og nasjonalt.

Vindkraftveto til kommunane

Vindkraftveto til kommunane

I haust står slaget om vindkraft på land i Stortinget. Stortinget skal ta stilling til regjeringas stortingsmelding om ny vindkraftpolitikk. Meldinga er etter mitt syn dårleg nytt for vestlandsfjella.  Det vert føreslått at Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) og regjeringa framleis skal ha siste ordet i slike saker. Regjeringa seier blankt nei til å gi kommunane veto. Så sjølv om kommunane samrøystes avviser vindkraftplanar, skal NVE fortsatt kunne tillate dei, skriver Kjersti Toppe.

Vedum advarer mot økte strømpriser

Vedum advarer mot økte strømpriser

Det har de siste årene vært stor debatt og motstand mot den planlagte utenlandskabelen NorthConnect som vil gi høyere strømpris i Norge. Selv om det ble hevdet av Aps ledelse at avtalen mellom Høyre- og Frp-regjeringen og Arbeiderpartiet ville stanse kabelen, fastslår regjeringen nå gjennom sitt høringsbrev til ny energilov at kabelen likevel kan bygges. Dette får Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere sterkt.

Senterpartiet jubler for nye arbeidsplasser i Finnmark

Senterpartiet jubler for nye arbeidsplasser i Finnmark

Et flertall av partiene på Stortinget ble i dag enige om midlertidige endringer av petroleumsskatteloven. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum jubler over at et flertall støtter tiltak som vil kunne sikre ilandføring av olje til Veidnes i Finnmark.

Du tuller ikke med kraftpolitikken i Norge

Du tuller ikke med kraftpolitikken i Norge

De norske vannkraftressursene har gitt verdiskaping, lys og varme i over 100 år. Denne ressursen må også komme fremtidige generasjoner til gode. Stortinget sørget tidlig for at vannkraftressursene skulle forbli på norske hender, gjennom konsesjonslovene og den såkalte hjemfallsretten som ble innført i 1909, skriver Bengt Fasteraune.

Vedum: NorthConnect vil gi økt strømpris i Norge

Vedum: NorthConnect vil gi økt strømpris i Norge

I dag sendte NVE over sine vurderinger av NorthConnect til Olje- og energidepartementet. Der sier NVE rett ut at den nye utenlandskabelen vil gi økt strømpris i Norge.

- Hvorfor setter regjeringen vannkraftverdier i spill i Distrikts-Norge?

- Hvorfor setter regjeringen vannkraftverdier i spill i Distrikts-Norge?

Regjeringen har allerede sentralisert grunnleggende offentlige tjenester som politi og ambulanse. Nå ønsker Frp og Høyre også å flytte kommunens kraftpenger til Finansdepartementet i Oslo, skriver Bengt Fasteraune.

- Historieløst og virkelighetsfjernt

- Historieløst og virkelighetsfjernt

– Det forslaget som er lagt fram i dag foreslår å avskaffe viktige distriktsordninger og erstatte dem med statlige skatter. Dette kommer de nesten 200 kraftkommunene til å tape stort på, mens staten prøver å kanalisere disse inntektene til seg. Dette er sentralisering av verste sort og et brudd på hele tenkningen om at lokalsamfunnet skal ha sin andel av verdiene fra vannkrafta, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Landbruksministeren fører MDG-politikk

Landbruksministeren fører MDG-politikk

Når man ser på hvilke saker landbruksminister Hoksrud og regjeringen jobber med så er det all grunn til å bli skremt, skriver Geir Pollestad, som tar opp fem konkrete eksempel:

Stavrums sentraliseringsdrømmer

Stavrums sentraliseringsdrømmer

Mandag 3.desember gikk Gunnar Stavrum til angrep på Senterpartiet for vår kamp mot sentralisering av Norge. Han hevder at nordmenn flest vil flytte til byene og at «det er der verdiskapingen skjer». Jeg mener Stavrum bommer, både i sin beskrivelse av folk flest sine ønsker og i sine påstander om verdiskaping. Jeg vil fortsette å kjempe, hver eneste dag, mot hans ønske om å sentralisere Norge, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet varsler storstilt kamp for norsk eierskap

Senterpartiet varsler storstilt kamp for norsk eierskap

Senterpartiets leder, Trygve Slagvold Vedum, la i dag frem et nytt forslag i Stortinget der han krever en stortingsmelding om hvordan Norge kan sikre nasjonalt eierskap i viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier. Vedum varsler at kampen mot salg av Norge blir en av de viktigste kampene i denne stortingsperioden.

Norske ressurser skal styres av norske organer

Norske ressurser skal styres av norske organer

- Det er avgjørende prinsipp for Senterpartiet at det er vi som bor her som forvalter ressursene og at alle ressurser forvaltes og høstes. Internasjonale og overnasjonale organisasjoner skal ikke ha en annen rolle i norsk ressursforvaltning enn at de kan si hva de mener. Beslutningsmyndigheten skal tilligge våre egne demokratiske organer, sa partiets 1. nestleder Ola Borten Moe da han la fram utvalgsinnstillingen «Norsk verdiskapning på norske ressurser» på partiets landsstyremøte 29. oktober.

Spinning