Meny
Bli medlem

Norge må ut av ACER

Norge må ut av ACER

Senterpartiet vil ta tilbake nasjonal kontroll over norsk energipolitikk. Vi vil trekke Norge ut av ACER og har nettopp fremmet forslag om dette i Stortinget, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

2019 Nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim - portrett

Senterpartiet og kampen om hegemoni i miljøpolitikken

Senterpartiet opplever at miljø- og klimadebatten har blitt underlig og virkelighetsfjern. Mange i Sp har forvaltet naturressurser på bærekraftig vis et helt liv, men opplever nå at det livsverket man har satt sin ære i å overlate til neste generasjon i enda bedre stand, blir stemplet som et miljøproblem.

Heknevev, næringsliv og verdensvev

Heknevev, næringsliv og verdensvev

- Kan fengslende litteratur si oss noe om hvordan vi får fart i næringslivet etter korona?, spør Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Vi må se hele Norge

Vi må se hele Norge

Bilpolitikken må tilpasses det landet vi lever i. Norge er kaldt og mørkt store deler av året. De fleste i Norge er helt avhengige av bil for å få hverdagen sin til å gå i hop. Da må vi ha en politikk som tar høyde for dette. Jeg skammer meg ikke fordi jeg kjører en gammel bil. Det bør ikke du gjøre heller, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- Et tiltak for mer gjenbruk og mindre offentlig sløsing

- Et tiltak for mer gjenbruk og mindre offentlig sløsing

Denne uken fremmet Senterpartiet forslag i Stortinget om mindre bruk og kast. Etter å ha vært med i NRK-programmet Sløsesjokket reagerer Trygve Slagsvold Vedum sterkt på at det offentlige hvert år kaster enorme mengder møbler.

Sp vil ha trafikkstasjoner nær folk i hele landet

Sp vil ha trafikkstasjoner nær folk i hele landet

De siste årene har regjeringspartiene med Høyre og støttepartiet Frp i spissen, jobbet jevnt og trutt med forslag om å legge ned Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner. Like lenge har lokalsamfunn i hele landet protestert mot forslagene om nedleggelse.

Senterpartiet kjemper for norske interesser

Senterpartiet kjemper for norske interesser

- Senterpartiet vil stå opp for norske interesser, og vi kommer til å være den mest tydelige motstanderen til et Høyre som arbeider for norsk EU medlemskap, skriver Navarsete og Mehl i dette innlegget.

2020 Fjell-natur på Høgevarde i Buskerud

Nei til salg av Norge!

Høyre og FrP vil gjøre norsk jord og skog til et spekulasjonsobjekt for utenlandske investorer. Senterpartiet mener det er særdeles viktig å sikre norsk kontroll og lokalt eierskap til jorda og skogen vår, skriver Emilie Enger Mehl.

2020 - COSLRival, flotell til bruk i oljebransjen, i opplag i  Kristiansand, Agder

Norsk mat på norsk sokkel

Jeg registrerer at debatten om oljenæringen er stigende uten at næringen helt vet hvordan de skal gripe det an. Mitt råd er: Lag en allianse med norske bønder og fiskere om at alt av kjøtt, fisk, melk, egg som serveres i på plattformene skal være norskprodusert, skriver Geir Pollestad.

Jan Bøhler, Arbeiderpartiet, Oslo

Jan Bøhler blir med i Senterpartiet

Senterpartiets lag vokser, og i dag velger stortingsrepresentant Jan Bøhler å bli med i partiet. Han takker også ja til nominasjonskomitéen i Oslo Sps spørsmål om å stå på førsteplassen på stortingsvalglisten. Jan Bøhler er en profilert Oslo-politiker som gjennom å bli med på vårt lag vil bidra til å løfte viktige saker for Sp både i Oslo og nasjonalt.

Vindkraftveto til kommunane

Vindkraftveto til kommunane

I haust står slaget om vindkraft på land i Stortinget. Stortinget skal ta stilling til regjeringas stortingsmelding om ny vindkraftpolitikk. Meldinga er etter mitt syn dårleg nytt for vestlandsfjella.  Det vert føreslått at Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) og regjeringa framleis skal ha siste ordet i slike saker. Regjeringa seier blankt nei til å gi kommunane veto. Så sjølv om kommunane samrøystes avviser vindkraftplanar, skal NVE fortsatt kunne tillate dei, skriver Kjersti Toppe.

Vedum advarer mot økte strømpriser

Vedum advarer mot økte strømpriser

Det har de siste årene vært stor debatt og motstand mot den planlagte utenlandskabelen NorthConnect som vil gi høyere strømpris i Norge. Selv om det ble hevdet av Aps ledelse at avtalen mellom Høyre- og Frp-regjeringen og Arbeiderpartiet ville stanse kabelen, fastslår regjeringen nå gjennom sitt høringsbrev til ny energilov at kabelen likevel kan bygges. Dette får Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere sterkt.

Senterpartiet jubler for nye arbeidsplasser i Finnmark

Senterpartiet jubler for nye arbeidsplasser i Finnmark

Et flertall av partiene på Stortinget ble i dag enige om midlertidige endringer av petroleumsskatteloven. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum jubler over at et flertall støtter tiltak som vil kunne sikre ilandføring av olje til Veidnes i Finnmark.

Du tuller ikke med kraftpolitikken i Norge

Du tuller ikke med kraftpolitikken i Norge

De norske vannkraftressursene har gitt verdiskaping, lys og varme i over 100 år. Denne ressursen må også komme fremtidige generasjoner til gode. Stortinget sørget tidlig for at vannkraftressursene skulle forbli på norske hender, gjennom konsesjonslovene og den såkalte hjemfallsretten som ble innført i 1909, skriver Bengt Fasteraune.

Spinning