Meny

Ja til politi i heile landet, nei til svekking og sentralisering!

Ja til politi i heile landet, nei til svekking og sentralisering!

Eit av våre viktigaste behov er tryggleik. Me har behov for å vere sikre på at me får hjelp når det trengst, når behovet er der og når det er nødvendig.

Ta Ballen, Erna!

Ta Ballen, Erna!

Trygve Slagsvold Vedum og me i Senterpartiet vert skulda for å vera populistar når me kritiserer regjeringa sin politikk. Særleg vert retorikken eit tema når me har gode meiningsmålingar.

Lytt til folket!

Lytt til folket!

I Vågsøy har det nyleg vore folkerøysting om å slå seg saman med Flora til Kinn Kommune. Ei samanslåing av to kommunar utan ei geografisk grense, utan å lytte til dei lokale innbyggjarane. I folkerøystinga sa 60% nei, medan 38,8% røysta ja. Dette er eit tydeleg signal om at samanslåinga ikkje er ynskja, og bør reverserast.

Senterpartiet i Sogn og Fjordane på besøk hos NorSun i Årdal

Senterpartiet i Sogn og Fjordane på besøk hos NorSun i Årdal

Styret i Sogn og Fjordane Senterparti let seg imponere av den spennande bedrifta NorSun då dei vitja fabrikken deira i Årdal måndag.