Meny
Kunnskapsløst av Thorheim

Kunnskapsløst av Thorheim

Bård Ludvig Thorheims uttalelser i leserinnlegget i Rana Blad 26.august, og i debatten på konferansen på Nesna 25.august, viser dessverre at han ikke har skjønt problemstillingen. Han skriver og snakker om hvordan Campus Nesna burde tilpasse seg næringslivets behov for regionen, og tilby utdanninger deretter. Tja, det var vel strengt tatt slike behov som gjorde at det en gang ble lærerutdanning på Nesna? Og slike behov som gjør at regionen fremdeles trenger lærerutdanning på Nesna. Vi hadde en lærerutdanning som var utviklet gjennom 100 år og i kontinuerlig tilpasning for regionens behov. Fjernet med et pennestrøk!