Meny

Minneord om Mikal Leigland

Minneord om Mikal Leigland

Etter at heidersmannen Mikal Leigland døydde i heimen i Strandvik 4. juledag er det sagt mykje fint om han ved mange ulike høve. Mikal etterlet seg store tomrom, i familien, i Strandvik, i næringsliv og i lokalpolitikken.

2019 Familie rundt middagsbord

En prioritering av barn og familier

Denne regjeringen leverer på sosiale goder til barn og familier i hele landet. Det usosiale brillestøtte kuttet som Solberg regjeringen innførte er saga blott. Maksprisen i barnehage senkes. Fra 1. august får alle førsteklassinger 12 timer gratis SFO – skolefritidsordning. Og det skal nå innføres en barnekoordinator i alle landets kommuner, en koordinator som skal bistå familier som har barn med særskilte behov, skriver Margrethe Haarr og Hans Inge Myrvold.

Velkomne til Vestlandstinget

Velkomne til Vestlandstinget

- her i nasjonalromantiske omgjevnader som berre Rosendal under Melderskin og Malmangernuten kan by på

Uheldig valflesk om Riksveg 13

Uheldig valflesk om Riksveg 13

Tysdag var det igjen stor kødanning på riksveg 13. Eg og Hans Inge Myrvold, som er 3.kandidat på Stortingslista og ordførar i Kvinnherad, blei ståande bom fast i denne køen på veg innover til Odda. At ein må ha ledebil for å få trafikken til å flyte på ein riksveg på ein nokså vanleg tysdag, seier sitt.

Siste steg for gjenopning av fødeavdeling  ved Kristiansund er avklara

Siste steg for gjenopning av fødeavdeling ved Kristiansund er avklara

- Sp og Ap øyremerka midlar, over statsbudsjettet for 2022 til å sikre bemanning for å gjenopne fødeavdelinga ved Kristiansund sjukehus. Denne løyvinga skulle gå til den ekstraordinære innsatsen i å styrkje og stabilisere bemanning rundt det totale fødetilbodet i Helse Møre & Romsdal, seier Lisa Marie Ness Klungland og Hans Inge Myrvold.

2022 Nils T. Bjørke, stortingsrepresentant og fylkesleder, Hordaland

Sivilombodet sin innsynsrett må stå fast

Demokratiet vårt kviler på ei fordeling av makta mellom Storting og regjering, skriver Nils T. Bjørke i dette innlegget