Meny

2022 Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen, Troms

Sigrun Wiggen Prestbakmo ny statssekretær

Sigrun Wiggen Prestbakmo (49) ordfører i Salangen, er i statsråd i dag utnevnt som statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet for statsråd Sigbjørn Gjelsvik. Sigrun er nå ordfører i Salangen, et verv ho har hatt i nesten 10 år og som ho nå må fratre.

Ta vare på matjorda!

Ta vare på matjorda!

Dette er mitt enkle budskap til alle landets kommuner, utbyggere og eiere av jordbruksareal: ta vare på matjorda! Begrunnelsene er mange, men akkurat nå er behovet for matproduksjon den viktigste, skriver landbruks- og matminister Sandra Borch.

Senterpartiet med eigen plan for Nord-Noreg

Senterpartiet med eigen plan for Nord-Noreg

Tysdag 15. juni var Trygve Slagsvold Vedum i Tromsø og la fram Senterpartiet sin plan for vekst og utvikling av Nord-Noreg. Satsing på fly, tog, fylkesvegar, båt og ferjer er ein del av planen for å knyte landsdelen betre saman. Etablering av studieplassar, styrking av lokalt politi og helsetilbod er ein del av planen for å sikre teneste nær folk. Lokal verdiskaping av fiskeriressursane, industrisatsing og ein aktiv skattepolitikk er blant grepa for å sikre verdiskaping i nord.

Senterpartiet med eigen plan for Nord-Noreg

Senterpartiet med eigen plan for Nord-Noreg

Tysdag 15. juni var Trygve Slagsvold Vedum i Tromsø og la fram Senterpartiet sin plan for vekst og utvikling av Nord-Noreg. Satsing på fly, tog, fylkesvegar, båt og ferjer er ein del av planen for å knyte landsdelen betre saman. Etablering av studieplassar, styrking av lokalt politi og helsetilbod er ein del av planen for å sikre teneste nær folk. Lokal verdiskaping av fiskeriressursane, industrisatsing og ein aktiv skattepolitikk er blant grepa for å sikre verdiskaping i nord.

Erna Solberg må møte i Stortinget for å svare om fraflytting fra Nord-Norge

Erna Solberg må møte i Stortinget for å svare om fraflytting fra Nord-Norge

I dag torsdag 25. mars må statsministeren møte i Stortinget for å svare Trygve Slagsvold Vedum om den massive fraflyttingen som Nord-Norge nå opplever. Kl. 10.00 sendes interpellasjonen fra Vedum direkte på Stortingets hjemmesider. 

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Senterpartiet har de siste årene fremmet flere forslag i Stortinget for å få en bedre båt- og fergepolitikk. Det har vi gjort fordi mange er helt avhengige av båt og ferge for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. Senterpartiet mener at folk og bedrifter langs kysten fortjener både gode tilbud og lavere priser.

2020 Fiskebåter ved kaia i Sørvær, Hasvik i Finnmark

Stopp avgifts-galoppen mot fiskerinæringen

Regjeringen med støtte fra FrP har funnet ei ny melkeku for å få avgifter inn i statskassen: Fiskerinæringen. - Nå har vi fått nok og mobiliserer både fiskerinæringen og kysten mot regjeringen og FrPs skatte- og avgiftsgalopp mot fiskerinæringen, sier Geir Pollestad og Sandra Borch.

Senterpartiet fremmer forslag om å raskt sikre Hæren helikopter på Bardufoss

Senterpartiet fremmer forslag om å raskt sikre Hæren helikopter på Bardufoss

Senterpartiet fremmet i dag et representantforslag om å sikre Hæren dedikert helikopterstøtte på Bardufoss, frem til Hæren får nye helikopter fra 2024

Gi kommune vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!

Gi kommune vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!

De siste årene har det med rette vært et økende engasjementet mot utbygging av vindkraft på land. Mange steder i landet pekes det på at forutsetningene endres fra konsesjon blir gitt, til bygging skjer. Dette gjelder særlig teknologiutvikling og endring i arealbruk.

- Flytilbudet i Nord-Norge må prioriteres

- Flytilbudet i Nord-Norge må prioriteres

Regjeringen varsler at det i krisepakke 3 kommer en milliard kroner til kjøp av flyruter. Folk som trenger å fly har hatt vanskelige tider etter at reiserestriksjonene ble innført 12. mars, og Senterpartiet har lenge etterlyst sterkere tiltak for å sikre flytransporten, særlig i Nord-Norge.  

Vi må produsere mer mat i Norge, ikke mindre

Vi må produsere mer mat i Norge, ikke mindre

Sveinung Rotevatn og Olaug Bollestad har i flere medier anklaget Senterpartiet for å bløffe om Klimakur. Duoen mener også vi bruker rapporten til å tegne et katastrofescenario for norsk distriktslandbruk. Midt i en krise der vi for alvor ser hvor sårbart landet vårt er, synes altså landets klimaminister og landbruksminister det er fornuftig å hamre løs på Senterpartiet fordi vi er svært kritiske til en rapport som foreslår et massivt kutt i vår egen matproduksjon, skriver Sandra Borch.

- Etterlengtet forslag mot fôrkrisa i reindrifta

- Etterlengtet forslag mot fôrkrisa i reindrifta

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til en tilleggsbevilgning til reindriftens kriseberedskapsfond på 20 millioner kroner. - Det er gledelig at vi kan unngå at et stort antall dyr dør av sult, sier leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad

- Sp vil redde flytilbudet i Norge

- Sp vil redde flytilbudet i Norge

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget der de vil sikre billigere flybilletter på kortbanenettet og at rutetilbudet opprettholdes. Dette skal gjøres gjennom kutt i avgiftene som legges på små passasjerfly. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, advarer sterkt mot konsekvensene av Widerøes varslede kutt i antallet flyruter.

 

 Sp varsler kortbanenett-forslag: - Folk i nord er totalt avhengig av kortbanenettet

 Sp varsler kortbanenett-forslag: - Folk i nord er totalt avhengig av kortbanenettet

Denne uken varslet Widerøe at de må kutte 4000 avganger i året på grunnen av økte avgifter. Senterpartiet varsler i dag at de vil fremme forslag i Stortinget for å få rimeligere flybilletter og opprettholde flytilbudet på kortbanenettet.