Meny
Bli medlem

Føreslår lågare ferjeprisar

Føreslår lågare ferjeprisar

– I store delar av Vestland er mange heilt avhengige av å nytta ferjer i kvardagen. Med dagens regjering har ferjeprisane skote i været. Nå må staten sørga for lågare prisar for alle som må bruka sjøvegen i dagleglivet. 

Kampen mot utanforskap krev felles krafttak

Kampen mot utanforskap krev felles krafttak

Med eit arbeidsliv som stiller større krav til kompetanse, vert det vanskelegare for dei som manglar utdanning og/eller er utanfor arbeidslivet å kome seg inn på marknaden.

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Senterpartiet har de siste årene fremmet flere forslag i Stortinget for å få en bedre båt- og fergepolitikk. Det har vi gjort fordi mange er helt avhengige av båt og ferge for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. Senterpartiet mener at folk og bedrifter langs kysten fortjener både gode tilbud og lavere priser.

Godt nytt år til heile Vestlandet!

Godt nytt år til heile Vestlandet!

I si «nyttårstale» i BT den 1 januar teiknar statsminister Erna Solberg og partikollega Ove Trellevik eit godt bilde av kvalitetane vi har her på Vestlandet. Ingen er ueinige i deira skildringar av næringslivet, gründerånda og kunnskapsmiljøa, som saman med gode lokalsamfunn i alle delar av regionen gjev oss fantastiske føresetnader for vekst og positiv utvikling. Høgretoppane ønskjer Vestland godt nytt år. Men Vestlandet treng meir enn lykkeønskjer i fine festtalar. Vestlandet treng satsing.

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Hordaland Sp

Torunn Flatjord ny fylkessekretær i Hordaland Sp

Torunn Flatjord (34) frå Jølster er tilsett som fylkessekretær i Hordaland Senterparti og startar i arbeidet over nyår i 2021. Ho har arbeida på fylkeskontoret i Sogn og Fjordane Sp frå 2018, har siste året hatt stilling som organisasjonssekretær i Vestland Sp. Torunn har soleis også hatt Hordaland som arbeidsområde i 2020.

1061752

Psykologteam og miljøkoordinatorar held fram i Vestlandsskulen

- Til sjuande og sist handlar det om å sjå elevane i kvardagen, og gje dei hjelpa dei treng, når dei treng det.

Organisasjonssekretær Vestland Sp

Organisasjonssekretær i Vestland Sp

Det er ledig 100 % stilling som organisasjonssekretær i Vestland Senterparti. Stillinga omfattar arbeid for både Sogn og Fjordane Senterparti og Hordaland Senterparti.

Teenagers Young Team Together Cheerful Concept

Samarbeidspartia justerer opplæringstilbodet

-    I den tida me no er inne i, er det viktigare enn nokon gong å ivareta gode opplæringstilbod for dei unge i Vestland, ikkje byggja dei ned. 

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

Ungt fokus og mobil satsing i eit krevjande budsjett

- Situasjonen er krevjande, men me leverer i tråd med den politiske plattforma vår. Me reduserer kutta, og gjer tydelege prioriteringar for ungdom og innan mobilitet. 

- Regjeringa må ta kulturlivet i Vestland på alvor

- Regjeringa må ta kulturlivet i Vestland på alvor

– Det er eit stort paradoks at fylkeskommunen no må sørga for lånegaranti på 50 millionar kroner til viktige kulturinstitusjonar, etter at Abid Raja tidlegare konkluderte med at fylket ikkje var i stand til å ta seg av kultursektoren.

Sykehusfadesen Kalnes

Sykehusfadesen Kalnes

Etter lengre tids hemmelighold er evalueringsrapporten for Sykehuset Østfold offentliggjort. Den er ingen vakker lesning. All spesialisthelsetjeneste i Østfold skulle samles i ett flunkende nytt, tipp topp moderne sykehus på Kalnes. Alle hjerter gledet seg. Men utforming og kapasitet i sykehuset ble feilberegnet. Det manglet 60 sengeplasser fra start og korridorpasientene, som ifølge helseminister Høie ikke skal finnes, var på plass fra dag en.

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

- Sikrar Vestland sysselsetjing og nye investeringar

-   Tiltakspakken for olje-, gass- og leverandørindustrien kan utløysa om lag 115 milliardar i nye investeringar i år og til neste år, og sikrar sysselsetjinga i landets største eksportfylke. Me rosar det breie fleirtalet som har sikra krisepakka til næringa i Vestland.  

Jon Askeland sin tale til fylkestinget

Jon Askeland sin tale til fylkestinget

- Me er eit sterkt fylke, me har ein stor økonomi, der me kvar dag får gjort mykje. Men me er i ein alvorleg situasjon.  Me må gå inn i relle kostnadskutt, og me må utsetja store investeringar. Det er oppdraget me har fått. Det er dette som vert syreprøven på oss som folkevalde i Vestland.

Spinning