facebook pixel
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Født 1974.  Bosatt i Enebakk, Akershus.

Underdirektør i NORAD.
Sentralstyremedlem i Sp fra 2013.
Nestleder i Akershus Senterparti.
Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2011-2013.
Leder i Senterungdommen 2000-2002.
Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Utfyllande CV:


Politiske verv
2014 - Nestleder i Senterpartiet

2013 – 2014 Sentralstyremedlem i Senterpartiet

2011- 2013 Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet
2006-2011 Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet
2003-2005 Varamedlem i Senterpartiets sentralstyre
2000-2002 Leder i Senterungdommen
2000-2002 Medlem av Senterpartiets sentralstyre
2001-2002 Rådsmedlem i Nei til EU
1998-2000 Internasjonal leder i Senterungdommen
1998-2000 Medlem av Senterpartiets internasjonale utvalg
1996-1998 Medlem av politisk utvalg Senterungdommen

 

Yrkeserfaring

2013 - seniorrådgiver i Utenriksdepartementet
2007-2011 Ambassadesekretær ved den norske ambassade i Maputo
2005-2006 Førstekonsulent i WTO-seksjonen i Utenriksdepartementet
2002-2005 Politisk rådgiver Senterpartiets stortingsgruppe
1998-2000 Politisk sekretær i Senterpartiets Hovedorganisasjon

 

Utdanning

2008 Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo
2005-2007 Utenriksdepartementets aspirantkurs
1995-2003 Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo med statsvitenskap, spansk og portugisisk
1997-1998 Statsvitenskap og latinamerikansk emner fra Universidad de Costa Rica
1998 – Språkstudier ved Universidade de Lisboa
1996 – Språkstudier i Quito, Ecuador
1992-1993 Utvekslingsstudent på New Zealand

Andre verv

1993 – Verv i  Berg Bygdeungdomslag
1987- Foredragsvirksomhet for Norsk Flyktningeråd
1984 – 1992 Diverse verv i 4H.

I Norge er de aller fleste av oss opptatt av å beholde noen særegne kvaliteter ved det norske samfunnet: tilliten mellom folk flest, den sosiale likheten og nærheten mellom folk og politikere.

Relaterte saker på sp.no

3.januar 2018

Nullutslippsbiler for bygda

Dieselbilen holder stand på bygda, skriver Nationen i romjula. Mens bare fire av hundre Oslo-folk sier de vil kjøpe dieselbil, er det det foretrukne valget for oss som bor i grisgrendte strøk, skriver Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Sp.