facebook pixel
Aud Gunnhild Hove, Oppland

Aud Gunnhild Hove, Oppland

Relaterte saker på sp.no

2.januar 2018

Myndigheit over eigen energi

Eit fleirtal i Oppland fylkesting beståande av Sp, Ap, Sv og Krf vedtok ein uttale om suverenitetsavståing til EUs energibyrå ACER den 13. desember 2017

14.desember 2017

Styrk rolla som samfunnsutviklar

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjettet for 2018. For Senterpartiet er det viktig å styrke fylkeskommunen sin oppgåve som samfunnsutviklar