Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Født 1974.  Bosatt i Enebakk, Akershus.


Sentralstyremedlem i Sp fra 2013.
Nestleder i Akershus Senterparti.
Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2011-2013.
Leder i Senterungdommen 2000-2002.
Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Utfyllande CV:


Politiske verv
2014 - Nestleder i Senterpartiet

2013 – 2014 Sentralstyremedlem i Senterpartiet

2011- 2013 Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet
2006-2011 Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet
2003-2005 Varamedlem i Senterpartiets sentralstyre
2000-2002 Leder i Senterungdommen
2000-2002 Medlem av Senterpartiets sentralstyre
2001-2002 Rådsmedlem i Nei til EU
1998-2000 Internasjonal leder i Senterungdommen
1998-2000 Medlem av Senterpartiets internasjonale utvalg
1996-1998 Medlem av politisk utvalg Senterungdommen

 

Yrkeserfaring

2013 - seniorrådgiver i Utenriksdepartementet
2007-2011 Ambassadesekretær ved den norske ambassade i Maputo
2005-2006 Førstekonsulent i WTO-seksjonen i Utenriksdepartementet
2002-2005 Politisk rådgiver Senterpartiets stortingsgruppe
1998-2000 Politisk sekretær i Senterpartiets Hovedorganisasjon

 

Utdanning

2008 Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo
2005-2007 Utenriksdepartementets aspirantkurs
1995-2003 Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo med statsvitenskap, spansk og portugisisk
1997-1998 Statsvitenskap og latinamerikansk emner fra Universidad de Costa Rica
1998 – Språkstudier ved Universidade de Lisboa
1996 – Språkstudier i Quito, Ecuador
1992-1993 Utvekslingsstudent på New Zealand

Andre verv

1993 – Verv i  Berg Bygdeungdomslag
1987- Foredragsvirksomhet for Norsk Flyktningeråd
1984 – 1992 Diverse verv i 4H.

I Norge er de aller fleste av oss opptatt av å beholde noen særegne kvaliteter ved det norske samfunnet: tilliten mellom folk flest, den sosiale likheten og nærheten mellom folk og politikere.

Relaterte saker på sp.no

9.februar 2018

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (leder)

Anne K. Grimsrud (rådgiver Fagforbundet, tidl. ansatt og sentralstyremedlem)
Olav Urbø (fylkesleder i Telemark og tidl. ordfører i Tokke)
Marit Strand (stortingsrepresentant fra Oppland – opplæringsfraksjonen)

Sekretær: Politisk rådgiver Per Martin Sandtrøen

4.februar 2019

Ikke rart at det grønne skiftet blir upopulært

Omstilling har en kostnad. Den kostnaden må fordeles rettferdig. Ellers er vi dømt til å tape i fellesskap.