Ola Borten Moe

Ola Borten Moe

Sør-Trøndelag

I en tid hvor forskjellene øker, vil Senterpartiet kjempe for fellesskapsløsningene.

Relaterte saker på sp.no

27.januar 2017

Statsråd Dales linje

Det er mulig å se konturene av en linje i den politikken statsråd Jon Georg Dale fører: Staten skal bruke sine virkemidler, inkludert våre skattepenger, til å presse prisene til bonden ned, og skape større usikkerhet for både produsent og forbruker. Gevinsten er enda rimeligere mat, i alle fall på kort sikt, skriver Ola Borten Moe.

1.februar 2017

Mer skatt, bedre velferd?

Det er godt belegg for å ta til orde for en forsiktig skatte og avgiftsøkning. Men det er en for enkel inngang. Effektiviteten i offentlig sektor er for lite diskutert, skriver Ola Borten Moe.