Mandat:

En sentral tanke i Senterpartiet er at den som har skoen på vet hvor den trykker. Personer som står i første linje samt brukerne selv kan ta gode avgjørelser med grunnlag i hver enkelt situasjon. Vi må snu dagens utvikling der alle former for offentlig byråkrati synes å vokse og beslutninger flyttes stadig lengre vekk fra de det gjelder. Mange av disse utfordringene er godt beskrevet i rapporten «Temme med tillit».

Gruppa bes derfor legge fram konkrete forslag til en reform som vil føre til desentralisering, mer lokalt ansvar, mindre kontroll og mindre byråkrati. En reform der ressurser flyttes ut til de som står i direkte kontakt med folk som bruker de ulike tjenestene mens sentrale kontrollinstanser og direktorat bygges ned. En reform som øker den politisk vilje til å gi fra seg detaljstyring og kontroll, der man må tåle mindre detaljert rapportering, at det lokalt utvikles ulike løsninger og en viss risiko for at det skjer feil.

Kapittelet om «Norge trenger en tillitsreform – stans byråkratiseringen» i prinsipp- og handlingsprogrammet 2017 – 2021, skal være førende for arbeidet.

Frist for arbeidet: 1.10.2018