Hans Ole Eira

Hans Ole Eira

Relaterte saker på sp.no

5.juni 2019

Senterpartiet sier nei til obligatorisk individmerking av rein

Stortinget er nå i ferd med å vedta en lovendring i reindriftsloven om obligatorisk individmerking av rein, som næringen selv og det samiske folket er helt imot. Senterpartiet på stortinget og på sametinget står samlet og mener lovendringsforslaget krenker folkerettens regler om selvbestemmelse.