Geir Adelsten Iversen

Geir Adelsten Iversen (f. 1954)

Relaterte saker på sp.no

13.mars 2018

Jordbrukets samfunnsoppdrag

Jordbrukspolitikk er samfunnssak. Samfunnsoppdraget er matvaresikkerhet. Nok naturlig, trygg mat. Gårdbrukeren er virkemiddelet og må ha lønnsomhet i produksjonen for å realisere samfunnsoppdraget.

9.november 2018

Fiskeri ett av Senterpartiets viktigste satsingsområder

Det er på tide at fiskerinæringa og folk langs kysten blir tatt på alvor. Derfor er fiskeri en av vinnerne i Senterpartiets alternative statsbudsjett, sier stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp).
Budsjettet blir lagt fram i sin helhet neste uke. Her går Senterpartiet inn for at fiskeriressursene skal forvaltes slik at den sikrer verdiskapning, arbeidsplasser og lokalsamfunn langs hele kysten.