Heidi Greni

Heidi Greni (f. 1962)

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Mob: 907 96 396
Epost: karen.folgesvold@stortinget.no

Relaterte saker på sp.no

15.februar 2017

Tvangssammenslåing avgjøres av politisk hestehandel

- Regjeringen må avklare hvilke faglige kriterier de fire partiene arbeider etter når de skal avgjøre hvem som skal slås sammen med tvang. Eller er det slik at tvangssammenslåinger skal avgjøres av politisk hestehandel, spør Heidi Greni.

17.februar 2017

Regjeringen varsler utredninger, ikke utflyttinger

- Senterpartiet er glad regjeringen arbeider med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, men er skuffet over at det varsles planer og ikke handling, sier Heidi Greni.