Heidi Greni

Heidi Greni (f. 1962)

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Mob: 907 96 396
Epost: karen.folgesvold@stortinget.no

Relaterte saker på sp.no

27.juni 2018

Hvilke oppgaver er det Finnmark ikke er i stand til å løse, statsråd Mæland?

Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, ber statsråd Monica Mæland fortelle hvilke konkrete oppgaver regjeringen planlegger å overføre som Finnmark ikke vil være i stand til å løse som eget fylke. Spørsmålet fra Greni er en reaksjon på at statsråden i en pressemelding 21. juni sier at om ikke Troms og Finnmark blir slått sammen, kan det stoppe den planlagte overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene og dermed ramme hele reformen.

31.august 2017

Hvor få kommuner vil du ha, Erna?

pusleliten
Erna, hvor få kommuner vil du ha og hvilke tvangsmidler og trusler vil du ta i bruk for å nå målene dine?
Kommunereformen skal videreføres, sier Høyre i sitt stortingsvalgprogram for 2017 – 2021. Høyre sier også at Stortinget må kunne bruke tvang for å avgjøre størrelsen på og antall kommuner Norge skal ha, skriver Trygve Slagsvold Vedum og Heidi Greni.