Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (f. 1967)

Stortingsrepresentant for Hordaland

Parlamentarisk nestleder

Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen

E-post: obe@stortinget.no

Mobiltlf til rådgiver Øyvind Bosnes Engen: 996 49 546 

Relaterte saker på sp.no

25.februar 2020

Ny pårørandepolitikk, takk!

Vår helse- og omsorgsteneste ville ikkje gått rundt, om vi som pårørande ikkje hadde brydd oss. I følgje tal frå Pårørendealliansen er det i dag 800 000 pårørande i Norge. Det gjeld ektefellen som tek seg av kona som har fått demens. Det gjeld pårørande til den alvorleg psykisk sjuke. Det gjeld foreldra som tek seg av sitt sterkt funksjonshemma barn. Desse gjer eit omsorgsarbeid tilsvarande 110 000 årsverk, som er om lag like stort som  innsatsen frå det offentlege, skriv Kjersti Toppe.

 

23.mars 2020

Nødvendig innstramming av Koronalov

Laurdag 21.mars vedtok Stortinget førstegongs-behandling av den såkalla koronalova. Det var eit radikalt endra forslag i forhold til den lova som Regjeringa hadde lagt fram for Stortinget. Regjeringa var med sitt forslag på veg inn i ei demokratisk blindsone. Det var på sin plass at Stortinget rydda opp og sikra folkevalde si rolle og Stortinget sitt ansvar i krisetider, skriv Kjersti Toppe.