Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (f. 1967)

Stortingsrepresentant for Hordaland

Parlamentarisk nestleder

Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen

E-post: obe@stortinget.no

Mobiltlf til rådgiver Øyvind Bosnes Engen: 996 49 546 

Relaterte saker på sp.no

7.mars 2017

Sp vil styrke akuttkirurgien ved små og mellomstore sykehus

Senterpartiet fremmer forslag i Stortinget om å opprette en egen legespesialitet i akuttkirurgi spesielt tilpasset behovet på små og mellomstore sykehus i Norge.

28.april 2017

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst.