Marit Arnstad

Marit Arnstad (f. 1962)

Parlamentarisk leder

Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag

Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver: John Arne Hovstad Balto
E-post: John-Arne.Balto@stortinget.no
Mob: 920 22 225

Rådgiver: Utdannings- og forskningskomiteen: Vanja Stenslie Krakk
Epost: Vanja Stenslie Krakk
Mob: 909 86 435

Relaterte saker på sp.no

22.februar 2017

SP: -Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt

I dag presenterte Høyre, FrP, KrF og Venstre enighet om ny kommune- og regionreform. Det er duket for tvang og Senterpartiet reagerer kraftig.

3.mars 2017

Regjeringens forslag er lureri

– Regjeringens forslag til endringer i Naturmangfoldsloven vil gi mer ulv i Norge. Bestanden er mye høyere enn det Stortinget har bestemt og folk som føler dette på kroppen er fortvilet og føler seg oversett. Regjeringen har fra dag én ignorert både Stortinget og folkets bekymring. Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv. Det kommer Senterpartiet aldri til å godta, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.