Nils T. Bjørke

Nils T. Bjørke (f. 1959)

Yrke: Bonde


Politisk karriere:

Hordaland fylkesting, leiar i Miljø og samferdselsutvalet. Frå 2015
Leiar i trafikksikringsutvalet
Voss kommunestyre Frå 2015
Leiar i Norges Bondelag 2009-2014
Styremedlem i Norges Bondelag 2006-2009
Styret i Innovasjon Norge Hordaland 2000-2009
Leiar Hordaland Bondelag 2000-2006
Leiar Voss Bondelag 1990-1993Rådgiver: Torvild Sveen
Epost: torvild.sveen@stortinget.no

                          
              
       
                         
                                  

Relaterte saker på sp.no

2.oktober 2017

Nils T. Bjørke inn i presidentskapet

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland, Nils T. Bjørke, får plass i Stortingets presidentskap. Det ble klart da Senterpartiet konstituerte seg i dag.

27.august 2018

Vil ha omkamp om Vestland

Stortinget vedtok juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalde nivået. Den nye inndelinga skal gjelde frå 1.januar 2020. Nå varslar Senterpartiet omkamp.