Nils T. Bjørke

Nils T. Bjørke (f. 1959)

Yrke: Bonde


Politisk karriere:

Hordaland fylkesting, leiar i Miljø og samferdselsutvalet. Frå 2015
Leiar i trafikksikringsutvalet
Voss kommunestyre Frå 2015
Leiar i Norges Bondelag 2009-2014
Styremedlem i Norges Bondelag 2006-2009
Styret i Innovasjon Norge Hordaland 2000-2009
Leiar Hordaland Bondelag 2000-2006
Leiar Voss Bondelag 1990-1993Rådgiver: Torvild Sveen
Epost: torvild.sveen@stortinget.no

                          
              
       
                         
                                  

Relaterte saker på sp.no

13.mars 2018

Jordbrukets samfunnsoppdrag

Jordbrukspolitikk er samfunnssak. Samfunnsoppdraget er matvaresikkerhet. Nok naturlig, trygg mat. Gårdbrukeren er virkemiddelet og må ha lønnsomhet i produksjonen for å realisere samfunnsoppdraget.

8.oktober 2018

Eit budsjett som set mange kommunar i ein vanskeleg situasjon

Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp) er ikkje imponert over statsbudsjettet som vart lagt fram i dag. Bjørke meiner mange kommunar vil få tronge kår framover.