facebook pixel
Nils T. Bjørke

Nils T. Bjørke (f. 1959)

Yrke: Bonde


Politisk karriere:

Hordaland fylkesting, leiar i Miljø og samferdselsutvalet. Frå 2015
Leiar i trafikksikringsutvalet
Voss kommunestyre Frå 2015
Leiar i Norges Bondelag 2009-2014
Styremedlem i Norges Bondelag 2006-2009
Styret i Innovasjon Norge Hordaland 2000-2009
Leiar Hordaland Bondelag 2000-2006
Leiar Voss Bondelag 1990-1993Rådgiver: Torvild Sveen
Epost: torvild.sveen@stortinget.no

                          
              
       
                         
                                  

Relaterte saker på sp.no

2.oktober 2017

Nils T. Bjørke inn i presidentskapet

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland, Nils T. Bjørke, får plass i Stortingets presidentskap. Det ble klart da Senterpartiet konstituerte seg i dag.

31.januar 2018

Sp fekk til betre hjelpemiddelformidling

Senterpartiet fekk i går fleirtal for fleire forslag som vil hjelpa og forenkla kvardagen for dei som treng støtte til hejlepemiddel. Sakene vart reist av Senterpartiets stortingsrepresentantar Sigrid Simensen Ilsøy (Buskerud), Heidi Greni (Trøndelag), Nils T. Bjørke (Hordaland) og Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark), og dreia seg om om forbetringar av hjelpemiddelformidlinga.