Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen (f. 1953)

Stortingsrepresentant for Buskerud

Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen


Rådgiver:
Bjørn Nesse Hunderi

E-post: bjorn-nesse.hunderi@stortinget.no

Mob: 976 05 910

Relaterte saker på sp.no

25.juni 2018

Jordbruket må se til Sveits

Årets jordbruksavtale er i strid med Stortingets enstemmige merknader fra i fjor om «…at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.»

13.mars 2018

Jordbrukets samfunnsoppdrag

Jordbrukspolitikk er samfunnssak. Samfunnsoppdraget er matvaresikkerhet. Nok naturlig, trygg mat. Gårdbrukeren er virkemiddelet og må ha lønnsomhet i produksjonen for å realisere samfunnsoppdraget.