facebook pixel
Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen (f. 1953)

Stortingsrepresentant for Buskerud

Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen


Rådgiver:
Bjørn Nesse Hunderi

E-post: bjorn-nesse.hunderi@stortinget.no

Mob: 976 05 910

Relaterte saker på sp.no

21.april 2017

Et nytt, grønt kriseforlik

Arbeiderpartiets landsmøte holdes i en skjellsettende tid. Partiets suksess er knyttet til staten som innovatør, industri- og næringsutvikler og til arbeid, trygghet og inntekt for folk flest med utvikling av den moderne velferdsstaten. De store sosiale reformene var ikke mulig uten en langsiktig politikk for produksjonslivet (fiskeriene, landbruk og industri). Dette forsto politikerne bak Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935. De handlet deretter, skriver Per Olaf Lundteigen i denne kronikken.

28.april 2017

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst.