Siv Mossleth

Siv Mossleth (f. 1967)

Yrke: Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende 

Utdanning
Agronom med påbygging i organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Prosjektledelse. Prosessledelse i nærings- og bygdeutvikling. Omdømmebygging og stedsutvikling. Coaching og relasjonsledelse. Opplevelsesdesign. Journalistikk. PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.


Politisk karriere: 
Kommunestyremedlem, Saltdal
1999-dd, gruppeleder i to perioder

Formannskapsmedlem 2003-2015

Varaordfører 2011-2015

Lokallagsleder 2013-dd

Fylkestingsrepresentant, Nordland
2015-dd, gruppeleder

Verv
Har hatt flere verv, også lederverv, i ulike styrer både i offentlige organer og andre organisasjoner. Eksempelvis leder i Midtre Nordland nasjonalparkstyre fra 2012-dd og leder i rovviltnemda i region 7 siden 2015-dd. 

 

Relaterte saker på sp.no

20.februar 2020

 Sp varsler kortbanenett-forslag: - Folk i nord er totalt avhengig av kortbanenettet

Denne uken varslet Widerøe at de må kutte 4000 avganger i året på grunnen av økte avgifter. Senterpartiet varsler i dag at de vil fremme forslag i Stortinget for å få rimeligere flybilletter og opprettholde flytilbudet på kortbanenettet.  

25.februar 2020

- Sp vil redde flytilbudet i Norge

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget der de vil sikre billigere flybilletter på kortbanenettet og at rutetilbudet opprettholdes. Dette skal gjøres gjennom kutt i avgiftene som legges på små passasjerfly. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, advarer sterkt mot konsekvensene av Widerøes varslede kutt i antallet flyruter.