Siv Mossleth

Siv Mossleth (f. 1967)

Yrke: Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende 

Utdanning
Agronom med påbygging i organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Prosjektledelse. Prosessledelse i nærings- og bygdeutvikling. Omdømmebygging og stedsutvikling. Coaching og relasjonsledelse. Opplevelsesdesign. Journalistikk. PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.


Politisk karriere: 
Kommunestyremedlem, Saltdal
1999-dd, gruppeleder i to perioder

Formannskapsmedlem 2003-2015

Varaordfører 2011-2015

Lokallagsleder 2013-dd

Fylkestingsrepresentant, Nordland
2015-dd, gruppeleder

Verv
Har hatt flere verv, også lederverv, i ulike styrer både i offentlige organer og andre organisasjoner. Eksempelvis leder i Midtre Nordland nasjonalparkstyre fra 2012-dd og leder i rovviltnemda i region 7 siden 2015-dd. 

 

Relaterte saker på sp.no

10.november 2017

Et kinderegg på kjøl langs kysten

Det er et politisk mål om å flytte mer gods over fra vei til kjøl.
En god utnyttelse av hurtigrutas, Kystgodsrutas, kapasitet til å ta gods, vil gi gevinst både for næringene langs kysten og for miljøet, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland.

20.november 2017

Siv Mossleth blir leder av den norske OSSE PA delegasjonen

I dag konstituerte den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling seg. Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Senterpartiet ble valgt til leder av delegasjonen.