Siv Mossleth

Siv Mossleth (f. 1967)

Yrke: Gårdbruker og selvstendig næringsdrivende 

Utdanning
Agronom med påbygging i organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Prosjektledelse. Prosessledelse i nærings- og bygdeutvikling. Omdømmebygging og stedsutvikling. Coaching og relasjonsledelse. Opplevelsesdesign. Journalistikk. PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.


Politisk karriere: 
Kommunestyremedlem, Saltdal
1999-dd, gruppeleder i to perioder

Formannskapsmedlem 2003-2015

Varaordfører 2011-2015

Lokallagsleder 2013-dd

Fylkestingsrepresentant, Nordland
2015-dd, gruppeleder

Verv
Har hatt flere verv, også lederverv, i ulike styrer både i offentlige organer og andre organisasjoner. Eksempelvis leder i Midtre Nordland nasjonalparkstyre fra 2012-dd og leder i rovviltnemda i region 7 siden 2015-dd. 

 

Relaterte saker på sp.no

20.juni 2018

La veiene våre være trygge

EU vil at yrkessjåfører skal hvile mindre og kjøre mer. Unionens transportkomitè mener det er en god idè at turbussjåfører skal kunne kjøre tolv dager i strekk, uten en eneste dags pause. I tillegg vil de at sjåfører skal kunne jobbe inntil 16 timer i døgnet to dager i uka.

10.november 2017

Et kinderegg på kjøl langs kysten

Det er et politisk mål om å flytte mer gods over fra vei til kjøl.
En god utnyttelse av hurtigrutas, Kystgodsrutas, kapasitet til å ta gods, vil gi gevinst både for næringene langs kysten og for miljøet, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland.