facebook pixel
Willfred Nordlund

Willfred Nordlund (f. 1988)

Politisk karrière:
Vara til styret i NCF, Nordiska Centerungdoms Förbund              
2015 - 2016

Vice President for NCF, Nordiska Centerungdoms Förbund        
2014 - 2015

Nestleder Sortland Sp                                                                  
2014 -

1. Vara til Stortinget Nordland (Sp), Samferdselskomiteen          
2013 - 2017

Medlem Kontrollutvalget Nordland FK                                          
2013 - 2015

Vara til kontrollutvalget Nordland FK                                            
2011 - 2013

Styremedlem Landsstyre Senterungdommen                              
2011 - 2012

Styremedlem Nordland Sp                                                           
2011 - 2012

Leder Nordland Senterungdom                                                    
2011 - 2012

Konstituert(vara) Politisk nestleder Nordland Senterungdom      
2010 - 2011

Politisk Nestleder Nordland Senterungdom                                 
2009 - 2010

3. Vara til Stortinget Nordland (Sp), Samferdselskomiteen          
2009 - 2013

Sentralstyremedlem Senterungdommen                                      
2008 - 2010                                                   

Organisatorisk Nestleder Nordland Senterungdom                      
2008 - 2009

Fylkestingsrepresentant Nordland (Sp*)                                       
2007 - 2011

Styremedlem Nordland Sp                                                           
2006 - 2008

Styremedlem Sortland Sp                                                                
2006 - 2009

Leder Nordland Senterungdom                                                      
2006 - 2008

Styremedlem Sortland Barne og Ungdomsråd                            
2006 - 2007

Leder Ungdommens Fylkesting Nordland                                    
2005 - 2007

Styremedlem Nordland 4H                                                            
2005 - 2007

Styremedlem Landstyre Senterungdommen                              
2006 - 2010

Styremedlem Nordland Senterungdom                                      
2004 - 2006

Styremedlem (div verv)Gullregn 4H                                              
1998 - 2004

*Som Fylkestingsrepresentant 2007 - 2011 hatt følgende posisjoner: 2 år medlem Utdanningskomiteen, 2 år nestleder Næringskomiteen, 3 år som styremedlem Museum Nord, 2 år medlem Yrkesopplæringsnemda Nordland og diverse andre varaverv. 

I tillegg innenfor vervene hatt en rekke internverv.

Relaterte saker på sp.no

23.august 2017

Fiskeriene – en nøkkelnæring langs kysten

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre både en lønnsom fiskerinæring og fiskeindustri, skriver Geir Iversen, Sandra Borch og Willfred Nordlund.

3.april 2017

Svein Eggesvik ny samferdselsråd i Nordland

Willfred Nordlund gikk i dag av som samferdselsråd i Nordland. Fylkesleder i Nordland Senterparti Svein Eggesvik overtar stafettpinnen som samferdselsråd, og skal nå fullføre arbeidet med nytt samferdselskart for fylket. Willfred Nordlund som er 1. kandidat til stortingsvalget for Nordland Sp, skal fra nå av konsentrere seg fullt og helt om valgkampen.