Willfred Nordlund

Willfred Nordlund (f. 1988)

Politisk karrière:
Vara til styret i NCF, Nordiska Centerungdoms Förbund              
2015 - 2016

Vice President for NCF, Nordiska Centerungdoms Förbund        
2014 - 2015

Nestleder Sortland Sp                                                                  
2014 -

1. Vara til Stortinget Nordland (Sp), Samferdselskomiteen          
2013 - 2017

Medlem Kontrollutvalget Nordland FK                                          
2013 - 2015

Vara til kontrollutvalget Nordland FK                                            
2011 - 2013

Styremedlem Landsstyre Senterungdommen                              
2011 - 2012

Styremedlem Nordland Sp                                                           
2011 - 2012

Leder Nordland Senterungdom                                                    
2011 - 2012

Konstituert(vara) Politisk nestleder Nordland Senterungdom      
2010 - 2011

Politisk Nestleder Nordland Senterungdom                                 
2009 - 2010

3. Vara til Stortinget Nordland (Sp), Samferdselskomiteen          
2009 - 2013

Sentralstyremedlem Senterungdommen                                      
2008 - 2010                                                   

Organisatorisk Nestleder Nordland Senterungdom                      
2008 - 2009

Fylkestingsrepresentant Nordland (Sp*)                                       
2007 - 2011

Styremedlem Nordland Sp                                                           
2006 - 2008

Styremedlem Sortland Sp                                                                
2006 - 2009

Leder Nordland Senterungdom                                                      
2006 - 2008

Styremedlem Sortland Barne og Ungdomsråd                            
2006 - 2007

Leder Ungdommens Fylkesting Nordland                                    
2005 - 2007

Styremedlem Nordland 4H                                                            
2005 - 2007

Styremedlem Landstyre Senterungdommen                              
2006 - 2010

Styremedlem Nordland Senterungdom                                      
2004 - 2006

Styremedlem (div verv)Gullregn 4H                                              
1998 - 2004

*Som Fylkestingsrepresentant 2007 - 2011 hatt følgende posisjoner: 2 år medlem Utdanningskomiteen, 2 år nestleder Næringskomiteen, 3 år som styremedlem Museum Nord, 2 år medlem Yrkesopplæringsnemda Nordland og diverse andre varaverv. 

I tillegg innenfor vervene hatt en rekke internverv.

Relaterte saker på sp.no

19.oktober 2018

Kutt i distriktssatsingen før fylkene får ansvaret

Det nytter lite med nye oppgaver til fylkene når regjeringen fjerner pengene som skal brukes for å løse oppgavene, slik regjeringen gjør, skriver  Willfred Nordlund.

23.august 2017

Fiskeriene – en nøkkelnæring langs kysten

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre både en lønnsom fiskerinæring og fiskeindustri, skriver Geir Iversen, Sandra Borch og Willfred Nordlund.